ข่าว

2 องค์กรอาชีวะ ร้อง “ภูมิใจไทย” ดัน มาตรา71 ไว้ใน “ร่างพ.ร.บ.การศึกษา”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

2 องค์กรอาชีวะ ร้อง “ภูมิใจไทย” ดัน มาตรา71 ที่ตกหล่นบรรจุไว้ใน “ร่างพ.ร.บ.การศึกษา” เพื่อสร้างความชัดเจนเรื่องของการอาชีวศึกษา ตาม กมธ.เสียข้างน้อย "สรอรรถ" รับปากยินดีให้การสนับสนุนและคาดว่าไม่น่ามีปัญหาใด ๆ

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่รัฐสภา นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และคณะ รับยื่นหนังสือจาก นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อเสนอให้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 71

 

ด้วยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(สบอศ.) และเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้ว มีความเห็นว่า ควรให้มีมาตราใดมาตราหนึ่งระบุไว้ว่า การอาชีวศึกษา ซึ่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ระบุไว้ชัดเจนว่า การจัดการอาชีวศึกษานั้นให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการนั้น แต่ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่ ไม่มีมาตราใดที่ระบุถ้อยคำดังกล่าว

 

จึงขอรับการสนับสนุนจากพรรคภูมิใจไทยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 ซึ่ง กมธ.เสียงข้างน้อยได้สงวนความเห็นไว้แล้ว โดยขอแก้ไขให้การจัดการอาชีวศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้น ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามมาตรา 8 (6) (ก) (7) ต้องมีความเป็นอิสระโดยการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 

ดังนั้น สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย จึงขอให้พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใน มาตรา 71 เพื่อให้มีการบรรจุการอาชีวศึกษาในมาตราดังกล่าวเพื่อจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของประเทศต่อไป

2 องค์กรอาชีวะ ร้อง “ภูมิใจไทย” ดัน มาตรา71 ไว้ใน “ร่างพ.ร.บ.การศึกษา”

 

นายสรอรรถ กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด และทราบมาว่า ร่างพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่ ยังมีประเด็นปัญหาที่มีการถกเถียงกันอยู่มากพอสมควร ซึ่งทางพรรคภูมิใจไทย ได้มี กมธ. อยู่ในคณะนี้ด้วยและได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างหลากหลาย 

 

สำหรับประเด็นที่ทางคณะหยิบยกขึ้นมานั้นเป็นประเด็นที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ จึงจะขอนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกันเพื่อหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของทางคณะ โดยในเบื้องต้นคือการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในมาตรา 71 ซึ่งตกหล่นในเรื่องของการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ยินดีให้การสนับสนุนและคาดว่าไม่น่ามีปัญหาใด ๆ

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม และคณะ รับเรื่องจาก2 องค์กรอาชีวะ ขอให้ช่วยบรรจุมาตรา71 ไว้ใน ร่างพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่ ที่รัฐสภากำลังพิจารณาระหว่าง 24-25 ม.ค.2566

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ