ข่าว

อ่วม กกพ. เคาะขึ้น 'ค่าไฟ' พุ่งเหยียบ 5 บาท/หน่วย งวด ม.ค.-เม.ย. 67

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ฉุดไม่อยู่ 'กกพ.' ประกาศขึ้น ค่าFT 89.55 สตางค์/หน่วย ทำ 'ค่าไฟ' เฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 บาท/หน่วย มีผลงวด เดือน ม.ค. - เม.ย. 2567

(29 พ.ย. 2566) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ครั้งที่ 53/2566 (ครั้งที่ 881) ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) และมีมติเห็นชอบ ให้ปรับ “ค่าFT” ขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ “ค่าไฟ“ เรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ กกพ. ชี้แจงว่า การพิจารณาปรับค่าFT ในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 นี้ กกพ. คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และขณะเดียวกัน ต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ. รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็น

 

 

โดยก่อนหน้านี้ ค่าไฟที่ใช้กัน อยู่ที่หน่วยละ 3.99 บาท ซึ่งจะสิ้นสุด สิ้นปี 2566 โดยปี 2567 ค่าไฟฟ้าจะเป็นไปตามต้นทุนค่าเชื้อเพลิง เพราะไม่มีการอุดหนุนจากรัฐบาลแล้ว กกพ.ได้พิจารณา 3 แนวทาง ดังนี้

 

  1. ชำระภาระต้นทุนคงค้างทั้งหมด 95,777 ล้านบาทในงวดเดียว (ค่าFT จะอยู่ที่ 216.42 สตางค์/หน่วย รวมกับค่าไฟฐาน 3.78 บาท/หน่วย) จะทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็น 5.95 บาท/หน่วย
  2. จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 1 ปี โดยแบ่งเป็น 3 งวด งวดละ 31,926 ล้านบาท (ค่าFT อยู่ที่ 114.93 สตางค์/หน่วย รวมกับค่าไฟฐาน 3.78 บาท/หน่วย) ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็น 4.93 บาทต่อหน่วย
  3. จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 2 ปี โดยแบ่งเป็น 6 งวด งวดละ 15,963 ล้านบาท (ค่าFT จะอยู่ที่ 89.55 สตางค์/หน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฐาน 3.78 ต่อหน่วย) ค่าไฟจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.68 บาทต่อหน่วย
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ