ข่าว

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ‘ประธานบอร์ด ปตท.’ ย้ำชัด เน้นดูแลปชช.-ผู้ถือหุ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ นั่ง ‘ประธานบอร์ด ปตท.’ ยืนยันจะสร้างสมดุลให้ ปตท. ซึ่งเป็นทั้งรัฐ และ บริษัทมหาชน ย้ำดูแลประชาชน ควบคู่กับการเสริมสร้างพัฒนาธุรกิจให้เติบโต มั่นคง เป็นธรรม อย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลง ทางพลังงานในกระแสโลก

คืบหน้าหลังจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ เป็นประธานกรรมการ หรือ ประธานบอร์ด ปตท. โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่ปฏิบัติมาตามมติคนร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 นั้น

 

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ‘ประธานบอร์ด ปตท.’ ย้ำชัด เน้นดูแลปชช.-ผู้ถือหุ้น

 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การเข้ารับตำแหน่ง ประธานบอร์ด ปตท. ในครั้งนี้ เป็นไปตามกลไกปกติ ซึ่งมิได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแต่อย่างใด ที่ผ่านมา ตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านพลังงาน และหลายครั้งที่ปลัดกระทรวงพลังงานจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ปตท.ด้วย 

 

 

และด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นทั้งหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ จะพยายามใช้บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการสร้างสมดุลในการดูแลทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงาน และด้านราคาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย แต่จะเน้นประชาชนเป็นสำคัญเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ยั่งยืน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและทิศทางพลังงานโลก

 

"หลังจากผมได้รับตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ผมเข้าใจในบทบาทของ ปตท. ที่เป็นทั้งรัฐและบริษัทมหาชน ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในส่วนนี้ ผมจะสร้างความสมดุล เพื่อให้ ปตท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ดูแลช่วยเหลือประชาชน และในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

 

 

ผมจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตขององค์กร พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) มีความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และขอยืนยันอีกครั้งว่า การดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. นี้ ผมก็จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ คู่ขนานไปกับธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน” ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะ ประธานบอร์ด ปตท. กล่าวสรุป

 

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ‘ประธานบอร์ด ปตท.’ ย้ำชัด เน้นดูแลปชช.-ผู้ถือหุ้น

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ