ข่าว

พาณิชย์ ผุด 4 มาตรการ พยุง ข้าวเปลือก อัดฉีดชาวนา 500 บาท/ตัน เก็บข้าวในยุ้งฉาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินสายพื้นที่อุดรธานี รับฟังความเห็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รองรับการจัด "มาตรการบริหารจัดการข้าวเปลือกนาปี 2566/67" ภูมิธรรม เวชยชัย เผย ได้ข้อสรุป 4 แนวทาง เตรียมนำเข้าที่ประชุม นบข. ที่มีนายกฯเป็นประธาน เพื่อผลักดันไปสู่ที่ประชุม ครม.

ที่จ.อุดรธานี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะ ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จำกัด จ.อุดรธานี   เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตเเละราคา ข้าวเปลือก  นำข้อมูลไปพิจารณาเพื่อจัดทำมาตรการบริหารจัดการข้าวเปลือกนาปี 2566/67 ที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566  เป็นต้นไป เพื่อช่วยดูแลเสถียรภาพราคาข้าวให้กับเกษตรกร 

 

 

 

นายภูมิธรรม เวชยชัย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า   จากการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากเกษตรกร โรงสี ผู้ส่งออก ได้มีข้อเสนอเพื่อจัดทำมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา ข้าวเปลือก โดยทุกภาคส่วนเห็นว่าควรดำเนินมาตรการ สำหรับปีการผลิต 2566/67 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 

 

 

 • การเก็บสต๊อกเกษตรกรและสหกรณ์ เพื่อชะลอข้าวเปลือก เป้าหมาย 3 ล้านตัน โดยช่วย 1,500 บาท/ตัน ในกรณีเข้าร่วมกับสหกรณ์ สหกรณ์รับ 1,000 บาท/ตัน เกษตรกรรับ 500 บาท/ตัน เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1–5 เดือน และให้นำออกขายเมื่อข้าวราคาดี  

 

 

 •  ผู้ประกอบการเก็บสต๊อก เป้าหมาย 10 ล้านตัน ช่วยดอกเบี้ย 4% เก็บสต๊อก 2–6 เดือน 

 

 

 •  สินเชื่อรวบรวมข้าวเปลือก เป้าหมาย 1 ล้านตัน โดยช่วยดอกเบี้ย 15 เดือน ในอัตรา 3.85% สหกรณ์เสียดอกเบี้ย 1%  

 

 

 

 

 •  ช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ครัวเรือนละ 20,000 บาท 

 

 

 

 

ทั้ง 4  แนวทางข้างต้น  จะได้นำเสนอ คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่ามาตรการที่ให้เกษตรกร สหกรณ์ และให้ผู้ประกอบการช่วยเก็บสต๊อกและเสริมสภาพคล่อง จะทำให้ราคาข้าวเปลือกในฤดูกาลนี้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 


 นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการ "พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย" ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมีสถาบันเกษตรกรที่สั่งซื้อปุ๋ยในโครงการในล็อตแรก ที่จะส่งมอบระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุดรธานี 2.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านน้ำพ่น 3.สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ และ 4.สหกรณ์การเกษตรกุดจับ ปริมาณปุ๋ยรวม 1,200 กระสอบ ซึ่งได้มีการรับมอบและส่งมอบในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการนี้จะยังคงดำเนินการ ต่อไปจนถึงสิ้นสุดเดือนธันวาคม   ประโยชน์จากโครงการนี้ คือการช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยไปได้สูงสุดกระสอบละ 50 บาท

 

พาณิชย์ ผุด 4 มาตรการ พยุง ข้าวเปลือก อัดฉีดชาวนา 500 บาท/ตัน เก็บข้าวในยุ้งฉาง

พาณิชย์ ผุด 4 มาตรการ พยุง ข้าวเปลือก อัดฉีดชาวนา 500 บาท/ตัน เก็บข้าวในยุ้งฉาง พาณิชย์ ผุด 4 มาตรการ พยุง ข้าวเปลือก อัดฉีดชาวนา 500 บาท/ตัน เก็บข้าวในยุ้งฉาง

พาณิชย์ ผุด 4 มาตรการ พยุง ข้าวเปลือก อัดฉีดชาวนา 500 บาท/ตัน เก็บข้าวในยุ้งฉาง

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะ ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จำกัด จ.อุดรธานี

 

พาณิชย์ ผุด 4 มาตรการ พยุง ข้าวเปลือก อัดฉีดชาวนา 500 บาท/ตัน เก็บข้าวในยุ้งฉาง

 โครงการ "พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย" ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์

พาณิชย์ ผุด 4 มาตรการ พยุง ข้าวเปลือก อัดฉีดชาวนา 500 บาท/ตัน เก็บข้าวในยุ้งฉาง

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ