ข่าว

ผุด 'ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT' สานแนวคิด 'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ผลิตพบผู้บริโภค กรมการค้าภายใน จัดงาน  "ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT"  ที่ลานเซ็นทรัล เวิลด์  1-7 ก.ย. นำสินค้าประมงและปศุสัตว์ ส่งมอบให้กับผู้บริโภค เป้าหมาย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง กรมการค้าภายใน ,  กรมปศุสัตว์ และ กรมประมง

 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า   กรมการค้าภายใน ,  กรมปศุสัตว์ และ กรมประมง  ได้จัดงาน  "ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT"  ที่ลานเซ็นทรัล เวิลด์   แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ งานจัด ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ย.  ซึ่งเป็นการนำสินค้ากลุ่มประมงและปศุสัตว์มาจำหน่าย มีทั้งปลากะพง ,  กุ้งหลากหลายสายพันธุ์  (กุ้งก้ามกราม  กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ )  หมูหัน รวมทั้งเนื้อวัวคุณภาพ มารวมอยู่ในที่เดียว  และมีครัวกลางรับทำเมนูต่าง ๆ ตามที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อรับประทาน ภายในงานได้เลย  มีการจัดสถานที่รองรับ   

 

 

 

 

การจัดงาน  "ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT"    มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกร ผู้เลี้ยงปลา ผู้เลี้ยงกุ้ง และผู้เลี้ยงโคเนื้อ ถือเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ได้บูรณาการร่วมกัน ระหว่างกรมการค้าภายใน ,  กรมปศุสัตว์ และ กรมประมง   ด้วยความต้องการที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร และช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง

 

 

 

 

การจัดงานในงานครัั้งนี้ นอกจากภาครัฐแล้ว  ยังเป็นความร่วมมือที่มาจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 13 กลุ่ม จาก 10 จังหวัด     อาทิ  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  ,สมาคมปศุสัตว์และสัตว์น้ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ,วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากะพง 3 น้ำ บ้านท่าเสา จังหวัดสงขลา  ,สหกรณ์ลุ่มน้ำทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมรมเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี,  สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม  

 

 

 

 

เขา  กล่าวว่า   โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมา ในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการชดเชยราคา และการช่วยค่าบริหารจัดการ ตั้งเป้าหมายไว้ 5,000 ตัน วงเงิน 154.5 ล้านบาท   ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 50  และจะดำเนินการ ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. นี้  ขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะดำเนินโครงการต่อไป และหากมีความจำเป็นพร้อมที่จะดำเนินการต่อเนื่อง และยังได้เชื่อมโยงวัตถุดิบต่าง ๆ ทั้งอาหารสัตว์ ปัจจัยการเกษตร ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแล้ว 

 

 

 

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรทรวงพาณิชย์ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ภายใต้นโยบาย  "เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด"   มีเป้าหมายเพื่อ
 ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตมีมาก และมีปัญหาด้านราคา   อันจะช่วยให้เกษตรกรสามารถระบายสินค้าได้  ในขณะที่ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรม และความร่วมมือนี้ จะยังคงอยู่ต่อไป เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร 

 

 

ผุด 'ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT' สานแนวคิด  'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'

ผุด 'ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT' สานแนวคิด  'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'

ผุด 'ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT' สานแนวคิด  'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'

 

 

 

 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้มีการประสานงานกันในการแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ หรือราคาสูงเกินไปอย่างใกล้ชิด โดยได้มีการติดตามในเรื่องปริมาณผลผลิตว่ามีการขาดแคลนหรือล้นตลาดหรือไม่  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยระบายผลผลิตให้กับเกษตรกร ทั้งเนื้อหมู เนื้อวัว โดยเป็นสินค้าส่งตรงจากเกษตรกร เป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาจับต้องได้ และหวังว่าประชาชนจะช่วยกันบริโภค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  ให้สามารถระบายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง   อธิบดีกรมปศุสัตว์  ระบุ 
 

ผุด 'ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT' สานแนวคิด  'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'

ผุด 'ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT' สานแนวคิด  'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'

ผุด 'ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT' สานแนวคิด  'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'

ผุด 'ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT' สานแนวคิด  'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด'

กรมการค้าภายใน , กรมปศุสัตว์ และ กรมประมง  จัดงาน  "ปิ้งย่างกลางกรุง by DIT"  ที่ลานเซ็นทรัล เวิลด์    กรุงเทพฯ  เป็นการนำสินค้ากลุ่มประมงและปศุสัตว์มาจำหน่าย   ทั้งปลากะพง ,  กุ้งหลากหลายสายพันธุ์  ,หมูหัน รวมทั้งเนื้อวัว  รวมอยู่ในที่เดียว  และมีครัวกลางรับทำเมนูต่าง ๆ ตามที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อรับประทานภายในงาน  มีการจัดสถานที่รองรับ   

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด