วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09:35 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขาย (ครั้งที่ 3) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,150 บาท ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,050 บาท

ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 26,650 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ (ฐานภาษี) 25,574.92 บาท

 

ราคาทอง

ทั้งนี้ราคาทองคำปรับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่(13 ม.ค.) เวลา 16:25 น. (ครั้งที่ 3) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,350 บาท ทองคำแท่งรับซื้อ 26,250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,850 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 25,772.00 บาท