นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดตัวการใช้ตราสัญลักษณ์ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการปกวดตราสัญลักษณ์ ว่า ในปี 63 เป็นปีที่กระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 100 ปี ทางกระทรวงก็จะนำสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดไปจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงตลอดทั้งปี  โดยตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะ สื่อให้เห็นตัวเลข 100 และสามารถมองสามมิติ เป็นอักษรย่อ MOC (ม็อค) ของกระทรวงพาณิชย์ ที่แต่ละตัวอักษรสะท้อนถึงการยกระดับโครงสร้างทางการค้า เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

พาณิชย์ฉลอง 100 ปี จัดใหญ่ลดค่าครองชีพ

 

         "โอกาสที่กระทรวงพาณิชย์ ครบ 100 ปีในวันที่ 20 ส.ค.นี้ ทางกระทรวงได้มีการจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงความเป็น 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ และมีความทันสมัย ใช้ในกิจกรรมการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี ตามเป้าหมายในการนำการค้าก้าวไกล สู่เศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน โดยมีผู้สนใจส่งงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ 100 ปีกระทรวงกว่า 250 ผลงาน และปรากฎว่าศ นายนสุรัตนชัย ชื่นตา ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงิน จำนวน 40,000 บาทปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

 

พาณิชย์ฉลอง 100 ปี จัดใหญ่ลดค่าครองชีพ

 

          นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ตราสัญลักษณ์นี้ จะใช้ในกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี จะเน้นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกับทุกภาคส่วน และการทำงานในปีนี้ โดยภาระกิจของกระทรวงพาณิชย์ในปีนี้ก็จะเน้นในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกระทบต่อการท่องเที่ยว ขณะที่ภาคการส่งออกก็ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยเช่นกัน ดังนั้นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การดูแลค่าของชีพ การสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการทั้งระดับท้องถิ่นและผู้ส่งออก เช่น การจัดโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพ การจัดกิจกรรมอื่นในการลดค่าครองชีพ การส่งเสริมให้เกิดการจับจ่ายในตลาดชุมชน เป็นต้น         
 

 

          สำหรับในส่วนของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นครบรอบ 100 ปีนั้นทางกรมฯต่างๆ อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อเสนอมายังสำนักงานปลัด เชื่อว่าการจัดงานจะยิ่งใหญ่และช่วยลดภาระเรื่องค่าครองชีพแก่ประชาชนได้จำนวนมากแน่นอน แต่สาเหตุที่โครงการยังล่าช้ามาจากความล่าช้าของงบประมาณปี 63 แต่เมื่อพ.ร.บ.งบประมาณผ่านขั้นตอนกระบวนการพิจารณาแล้วคาดว่าในเร็วๆนี้แต่ละกรมก็จะเสนอโครงการมาได้

 

          “ในส่วนของงานธงฟ้าต้องยอมรับว่า ได้รับงบประมานค่อนข้างน้อยลงทุกๆปี  แต่ทางกระทรวงพาณิชย์ยังจำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมธงฟ้าเพราะมีความจำเป็นและประชาชนทั่วประเทศได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะการช่วยดูแลเรื่องค่าของชีพและเป็นทางเลือกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในภาวะที่มีความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ธงฟ้า จะสามารถเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี” นายบุณยฤทธิ์ กล่าว