เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ตุ้งแช่ รับปีหนูทอง” ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับตลาดกลางสินค้าเกษตร และตลาดสดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในจังหวัด ร่วมงาน

 "พาณิชย์ตุ้งแช่"รับปีหนูทอง  "พาณิชย์ตุ้งแช่"รับปีหนูทอง

     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานเปิดงาน

 "พาณิชย์ตุ้งแช่"รับปีหนูทอง

       "พาณิชย์ตุ้งแช่"รับปีหนูทอง

       นายจุรินทร์ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานตอนหนึ่งว่า มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ตุ้งแช่ รับปีหนูทอง” โดย “ตรุษจีน” เป็นเทศกาลประเพณีสำคัญของชาวจีน และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติ โดยพี่น้องชาวจีนจะเริ่มต้นเทศกาลด้วยการตั้งเครื่องไหว้เพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามยิ่งที่ยังคงสืบสานจนทุกวันนี้

         “สำหรับเทศกาลตรุษจีนเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน โดยพี่น้องชาวจีนเริ่มเทศกาลตั้งเครื่่องเซ่นไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทัั้งแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว นับเป็นประเพณีที่ดียิ่งที่ยังสืบสานมาจวบจนวันนี้ ครอบครัวของผมเองก็ปฏิบัติต่อเนื่องมาเช่นกัน” 

 "พาณิชย์ตุ้งแช่"รับปีหนูทอง

         ในช่วงเทศกาลดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และต้องการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูทอง” โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับตลาดกลางสินค้าเกษตร และตลาดสด ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน จำนวน 10 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จัดให้มีการจำหน่าย ผัก ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ ส่งตรงมาจากเกษตรกรและผู้ผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ โดยจัดทำคูปองเป็นส่วนลดให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อนำไปซื้อสินค้าที่จำเป็นในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้า เป็นการส่งเสริมการขายและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้น อีกด้วย

 "พาณิชย์ตุ้งแช่"รับปีหนูทอง

          รมว.พาณิชย์ ย้ำด้วยว่า จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กำลังจะออกไปจับจ่ายหาซื้อสินค้า ให้มาเลือกซื้อสินค้าในสถานที่จัดกิจกรรมแห่งนี้ และตลาดอื่นๆ ทั้งหมด 10 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดฟู้ดวิลล่า ตลาดอ่อนนุชเฟรชมาร์ท ตลาดบางขุนศรี และตลาดถนอมมิตร, จ.นนทบุรี 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดบางใหญ่ และตลาดพระราม 5, จ.นครปฐม 1 แห่ง ได้แก่ ตลาดศาลายา และสุดท้าย จ.ปทุมธานี 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าตลาดกลางรังสิต 

 "พาณิชย์ตุ้งแช่"รับปีหนูทอง

          ทั้งนี้ผู้บริโภคไม่เพียงแต่จะได้สินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในเทศกาลตรุษจีนในราคาที่เป็นธรรมแล้ว แต่ยังได้ความอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ค้าในตลาด ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย อันจะช่วยให้นโยบายของรัฐบาล และแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวได้อย่างยั่งยืน ประสบผลสำเร็จได้อีกทางหนึ่งด้วย

            “ผมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้ ทั้งผู้ประกอบการตลาดที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และเกษตรกร และผู้ค้าในตลาดที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง และนับได้ว่าทุกท่านมีส่วนร่วมในการมอบของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่จีนนี้ด้วย นอกจากพี่น้องมาจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในวันนี้แล้วท่านสบายใจได้ว่าเราได้ร่วมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม นั่นคือได้มีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ค้าในตลาดมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้ทางการเกษตร ผู้ประกอบการรายย่อย เท่ากับเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลเข้าไปเติมเต็มให้แก่เศรษฐกิจฐานรากต่อไปด้วย และผมยังได้สั่งการไปยังพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดให้ดูแลเรื่องราคาสินค้าในช่วงตรุษจีนด้วย" รมว.พาณิชย์ กล่าว   

 "พาณิชย์ตุ้งแช่"รับปีหนูทอง

     

     นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า ด้วยเทศกาลตรุษจีนทุกปีเป็นช่วงสำคัญชาวไทยเชื้อสายจีน ถือว่าเป็นปฏิทินขึ้นปีใหม่ มีการออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าเซ่นไหว้บรรพบุรุษและบูชาสิ่งที่เคารพนับถือ สำหรับงานวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ซื้อสินค้าได้ครบถ้วนทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม กรมการค้าภายในจึงได้ยกขบวนผักผลไม้เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ส่งมาจากเกษตรกรและผู้ผลิต นอกจากนี้มีกิจกรรมพิเศษโดยจัดทำคูปองส่วนลดเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายในตลาดให้เกิดขึ้นด้วย ถือเป็นความร่วมมืออย่างดียิ่งสำหรับตลาดศูนย์การค้าตลาดรังสิตที่ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือผูบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง 

 "พาณิชย์ตุ้งแช่"รับปีหนูทอง

             สำหรับวันตรุษจีน ปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มกราคม เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน (คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย) ชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก โดยปฏิทินตรุษจีนปีนี้ วันที่ 23 มกราคม เป็นวันจ่าย วันที่ 24 มกราคม เป็นวันไหว้ และวันที่ 25 มกราคม เป็นวันเที่ยว