นายสุระชัย เอี่ยมวชิรกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้จัดทำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์นำมาให้บริการ 129 เส้นทาง บนรถเมล์ ขสมก. 3,000 คัน รถเมล์ทุกคันจะสามารถจ่ายได้แบบไม่ต้องใช้เงินสด ด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และการ สแกน QR Code เพื่อชำระค่าโดยสารผ่าน กรุงไทย NEXT หรือ Mobile Banking รวมทั้งบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของทุกธนาคาร ที่มีสัญลักษณ์ Contactless และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC ปัจจุบันมีผู้โดยสาร 500,000 คน/วัน และเที่ยวเดินทางมากกว่า 1,000,000 ครั้งต่อวัน มีผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 55,000 คนต่อวัน

 

เริ่มแล้ว จ่ายค่ารถเมล์ไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสาร

 

          ทั้งนี้จะเริ่มให้บริการระบบไร้เงินสดไป 1 ปี เพื่อให้ผู้โดยสารมีความคุ้นชินมากขึ้น รวมทั้งประเมินปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน หากพบปัญหาจะปรับแก้ให้สอดคล้องกับการใช้งานมากขึ้น หากประสบความสำเร็จจะใช้เวลาทดลองน้อยกว่า 1 ปี หากไม่ประสบความสำเร็จจะขยายเวลาทดลองเพิ่มขึ้น โดยยึดผู้โดยสารที่ใช้บริการเป็นหลัก โดยในอนาคตหากระบบชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดประสบความสำเร็จ หรือนำระบบอีทิคเก็ตมาใช้งานได้แล้ว ขสมก. ปรับเปลี่ยนชำระค่าโดยสารโดยที่ไม่ต้องมีพนักงานเก็บค่าโดยสารอีกต่อไป ซึ่งในแผนฟื้นฟู ขสมก.ใช้เวลา 3 ปี

 

เริ่มแล้ว จ่ายค่ารถเมล์ไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสาร

 

          สำหรับเครื่อง รับชำระด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ได้ 2 แบบ คือ การสแกน QR Code โดยใช้แอพของกรุงไทย NEXT หรือ Mobile  Banking ของทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่วนการแตะบัตรที่เครื่อง EDC นอกจากบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังมีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ชำระค่าโดยสารเป็นรายเที่ยว)ที่บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว) มีให้เลือกรายสัปดห์และรายเดือน  บัตรนักเรียน นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต-เครดิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless ของทุกธนาคาร

 

สำหรับประเภทของบัตรมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

เริ่มแล้ว จ่ายค่ารถเมล์ไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสาร

 

          1.บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มีจำหน่ายบนรถโดยสาร ขสมก.ทุกคัน ราคาใบละ 50 บาท สามารถเติมเงินในบัตรได้สูงสุด 1,000 บาท ใช้ได้ตลอดชีวิตไมมีระยะเวลากำหนด โดยระบบของเครื่อง EDC จะหักเงินภายในบัตรตามอัตราค่าบริการของรถโดยสารแต่ละประเภท

 

          2.บัตรโดยสารล่วงหน้ารถปรับอากาศ และบัตรโดยสารล่วงหน้ารถธรรมดา มีจำหน่าย ณ จุดขายที่ ขสมก. กำหนด ผู้ถือบัตรสมารถเติมเงินในบัตรได้ดังนี้ บัตรรายเดือนรถโดยสารปรับอากาศ เติมเงิน 1,020 บาท รถโดยสารธรรมดา เติมเงิน 480 บาท บัตรรายสัปดาห์ รถโดยสารปรับอากาศ เติมเงิน 255 บาท รถโดยสารธรรมดา เติมเงิน 120 บาท ซึ่งบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ จะมีรอบระยะเวลาการใช้งาน เช่นเดียวกับบัตรโดยสารล่วงหน้าแบบกระดาษ

 

          3.บัตรนักเรียน นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ มีจำหน่าย ณ ที่ทำการเขตการเดินรถทุกแห่ง ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินในบัตรได้ดังนี้ บัตรโดยสารรถปรับอากาศ สำหรับนักเรียนตั้งแต่ ม.3 ลงมา เติมเงิน 270 บาท สำหรับนักเรียนตั้งแต่ ม.4 ขึ้นไป เติมเงิน 540 บาท บัตรโดยสารรถธรรมดา สำหรับนักเรียนตั้งแต่ ม.3 ลงมา เติมเงิน 135 บาท สำหรับนักเรียนตั้งแต่ ม.4 ขึ้นไป เติมเงิน 270 บาท

 

          อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นผลิตบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ 300,000 ใบ บัตรมีวงเงิน 50 บาท จำหน่ายบนรถเมล์ทุกคันเติมเงินได้สูงสุด 1,000 บาท ซึ่งผู้โดยสารยังชำระค่าโดยสารด้วยเงินสดได้เหมือนเดิม โดยใช้ควบคู่กัน และสามารถใช้บัตรชำระค่าโดยสารผ่านเครื่อง EDC ด้วยเวลา 1-2 วินาทีแล้วเสร็จ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการรถขสมก.ปัจจุบันวันละ 5 แสนคน ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรชำระค่าโดยสารผ่านเครืองอีดีซีอยู่แล้วมีประมาณวันละ 55,000 คน