เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 - นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานปิดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562 (Bangkok E&E 2019) โดยกล่าวว่า ว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 24,312 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น3.61 % และมีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอื่นๆ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 38,370 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.45 % ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพรักษาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานระดับสากล

 

 

          ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ผลิต Hard Disk Drive อันดับ 1 ของโลก เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับ 2 ของโลก และเป็นผู้ผลิตตู้เย็นอันดับ 4 ของโลก นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอีกหลากหลายประเภท รวมถึงเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ มาลงทุนเปิดโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งจุดแข็งของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยคือการมีซัพพลายเชนที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

 

 

          งาน Bangkok RHVAC 2019 และงาน Bangkok E&E 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “One Stop Solutions…ครบทุกความต้องการในงานเดียว” สื่อความหมายถึงการเป็นที่เดียวที่มีครบทุกผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลาย  ภายในงานรวบรวมไว้ทั้ง ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ารวมเกือบ 400 บริษัท ในกว่า 1,000 คูหา และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 14,000 ราย และจะสร้างมูลค่าซื้อขายภายในงานได้กว่า 2,000 ล้านบาท

 

 

          ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำและผู้ผลิตส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ชั้นนำ ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ภาพและเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ไอที/สำนักงาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น         

 

 

          นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ รู้เท่าทันปัญหาแอร์ระเบิด ภัยร้ายและผลกระทบจากฝุ่นจิ๋ว จับกระแสโลกทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องเย็นในอนาคต และ Food Safety - The Smart Way (HACCP & CFR) “หลักการเลือกใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับ SMEs ไทย” “ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นในสภาวการณ์สึนามิเทคโนโลยี ภายใต้ปรัชญา “แตกหน่อแทนแตกกิ่ง” “LSEV Skateboard Open Platform in Thailand” และ “การออกแบบ Body รถยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น” 

 

 

          อีกหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือ โครงการแสดงผลงาน “ต้นกล้าอิเล็กทรอนิกส์” ที่ส่งเสริมผลงานการพัฒนาทางด้าน Smart Electronics ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก 9 สถาบันการศึกษา อาทิ Fento หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Skateboard รถไฟฟ้า EV โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Smart Grid ที่ใช้เทคโนโลยี IOT โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Wireless Power Transfer โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่อง IOT ควบคุมเครื่องซักผ้าออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ และยังมีการเชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบผลงานโดยผู้ผลิตคนไทยร่วมกับนักศึกษามาร่วมจัดแสดงในงานอีกด้วย

 

 

          นอกจากนั้น ภายในงาน Bangkok RHVAC 2019 และงาน Bangkok E&E 2019 ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งนิทรรศการภาพรวมของอุตสาหกรรมฯ เน้นเรื่องของ Daily Life, Internet of things และ Smart Home ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอผ่าน Interactive Multimedia เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแนะนำสินค้าที่โดดเด่นจากผู้ประกอบการ (Product Presentation) การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) คาด ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 14,000 ราย และคาดว่าจะสร้างมูลค่าซื้อขายภายในงานได้กว่า 2,000 พันล้านบาท.