royal coronation
19 มกราคม 2563
เศรษฐกิจ

 เปิดฉากยิ่งใหญ่ "ไทยแลนด์ อินดัสทรี เอ็กซ์โป 2019"

17 กรกฎาคม 2562 - 18:52 น.
ไทยแลนด์ อินดัสทรี เอ็กซ์โป 2019
Shares :
เปิดอ่าน 5,347 ครั้ง

 เปิดฉากยิ่งใหญ่ "ไทยแลนด์ อินดัสทรี เอ็กซ์โป 2019" สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต

                นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันสำหรับงาน “Thailand Industry Expo 2019” ที่กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Synergy Industry Expo 2019 หรือสานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ สู่ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยในมิติต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

               “ขณะนี้ประเทศไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าและการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีหัวใจหลักอยู่ที่การพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีทักษะความรู้ความสามารถในวิทยาการสมัยใหม่และเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

               สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 เมืองทองธานี ระบุว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญต่อการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็เช่นกันต้องช่วยกันพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยงของดิจิทัลกับอุปกรณ์ เครื่องจักร และแรงงานในระบบการผลิตผ่านอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) การพัฒนาฐานข้อมูล (Big Data) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการ ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการและภาคการค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

               “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อก้าวไปข้างหน้า เปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งตรงกับแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้คือ Synergy For Success โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรอุตสาหกรรมจะสามารถพัฒนาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเป็นสมาร์ท เอนเตอร์ไพรส์ และจะเป็นแม่ทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและการกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป” รมว.อุตสาหกรรม กล่าวย้ำ

                พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงาน “ไทยแลนด์ อินดัสทรี เอ็กซ์โป” ครั้งแรกในปี 2557 ถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อแสดงศักยภาพความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยการจัดงานแต่ละปีจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นปี 2557 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ซื้อของไทย ใช้ของดี เอสเอ็มอียั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” ปี 2558 แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม" ปี 2559 แนวคิด "ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต" ปี 2560 แนวคิด "ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย" และปี 2561 ที่ผ่านมาแนวคิด "อุตสาหกรรม 4.0 เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับ" ทั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

                 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวต่อว่า ปีนี้จัดงานขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในแต่ละปีได้จัดงานภายใต้แนวคิดที่แตกต่างกันเพื่อสื่อถึงการปรับเปลี่ยนและความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมไทย และในปีนี้ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “Synergy for Success สานพลังร่วมใจวิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองของการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยและการสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆ จากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการทำตลาดของผู้ประกอบการไทย ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 

                 นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ มาร่วมกันจัดแสดงผลงานถึงการยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.), บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน), บริษัท เมอร์เซเดสเบนซ์(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) และค่ายรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ทีี่มารวมพลังกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งยังมีสถาบันการเงินต่างๆ มาร่วมให้บริการภายในงานครั้งนี้ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมนวัตกรรมเด่นและเทคโนโลยีสุดล้ำได้ในงาน “ไทยแลนด์ อินดัสทรี เอ็กซ์โป 2019” ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                                

  8 โซนไฮไลท์ก้าวสู่ผู้ประกอบการ4.0

               สำหรับกิจกรรมภายในงาน ไทยแลนด์ อินดัสทรี เอ็กซ์โป 2019 ประกอบด้วย 1.นิทรรศการเทิดพระเกียรติ หรือ Royal Pavilion เป็นการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

             2.TI Pavilion: Synergy For Success เป็นการต่อยอดจากการจัดงานปีที่แล้วที่ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้สานต่อนโยบายเพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือเชิงรูปธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0

              3.ITC Showcase เป็นการจำลองพื้นที่ทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 โดยปัจจุบันมีอยู่ 105 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละศูนย์จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ เรียกได้ว่ามางานเดียวจบครบทุกบริการ

            4.CIV Pavilion: Creative Industry Village เป็นการจัดแสดงหมู่บ้านร้อยเรื่องเล่า วิถีชุมชนเพื่อสื่อให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือหมู่บ้าน CIV แบบบูรณาการ โดยนำเสนอรูปแบบหมู่บ้าน CIV จาก 4 ภูมิภาคที่ได้รับการสนัสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

            5.International Collaboration เพื่อแสดงถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนในปี 2562 โดยมีการจัดโซนเพื่อแสดงถึงศักยภาพและการรวมพลังความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน

            6.Thai Entrepreneur Market เป็นโซนจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อาหาร การออกแบบ และนวัตกรรม 

            7.Digital Transformation Pavilion เป็นพื้นที่จัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมายไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยแบ่งออกเป็น 4 โซนย่อย ได้แก่ โซนแสดงความรู้ โซนให้คำปรึกษา โซนอบรม/สัมมนาและโซนเทคโนโลยี โชว์เคส 

             8.การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย และผู้ประกอบการรุ่นใหม่กว่า 400 ราย

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended