คมนาคม-รถไฟรับลูกเร่งหาคนรับผิดชอบความเสียหายทางแพ่งกรณีค่าโง่โฮปเวลล์  ด้านคนรถไฟผวาสัมปทานไฮสปีดเทรนเชิ่อม3 สนามบินเจริญรอยตามค่าโง่โฮปเวลล์ โยน ครม.-บอร์ดอีอีซีชี้ขาดทุกกรณี เหตุมีเงื่อนไขผูกพันรัฐอื้อ 

  

         แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณี"ค่าโง่โฮปเวลล์" ที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อปี 2551 ต้องจ่ายชดเชยควาทเสียหายแก่บริษัท 11,888 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่ปี 51 รวมมูลกว่า 25,000 ล้านบาทนั้นว่า
       ในส่วนของกระทรวงคมนาคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย เตรียมตั้งคณะทำงานขึ้นตรวจสอบบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายทางแพ่งตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ 2539 เพิ่มเติมจากคณะทำงานเจรจาค่าโง่โฮปเวลล์แล้ว  
        แหล่งข่าวยังกล่าวด้วยว่า ผลจากกรณีค่าโง่ โครงการโฮปเวลล์ ที่ทำให้การรถไฟอาจต้องจ่ายค่าโง่สูงถึง 25,000 ล้านบาทนั้น ส่งผลทำให้ก่รประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่คณะกรรมการเจรจาที่มีผู้ว่ารถไฟฯเป็นประธานเริ่มเกิดความไม่แน่นอน ด้วยเกรงว่าอาจเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันตามมา เพราะในเงื่อนไขที่คณะกรรมการเจรจาการรถไฟฯ ได้เจรจากับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง และพันธมิตร(ซีพี)นั้น มีเงื่อนไขทางการเงินที่อยู่นอกเหนือทีโออาร์ และผูกพันให้รัฐและการรถไฟฯเข้าไปแบกรับภาระ ในหลายกรณี โดยเฉพาะการจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการกว่า 117,227ล้านบาท  ขณะที่ผลตอบแทนที่รัฐได้นั้น แทบไม่เป็นรูปธรรม 
        "หากรัฐเกิดปัญหาไม่สามารถจ่ายงบสนับสนุนโครงการตามสัญญา หรือส่งมอบพื้นที่ ไม่เป็นไปตามสัญญาเชื่อแน่ว่าจะเกิดปัญหาฟ้องร้องตามมาอย่างแน่นอน"
   

       ด้วยเหตุนี้ แม้คณะกรรมการเจรจาที่มีนายวรวุฒ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟเป็นประธาน จะได้ข้อสรุปผลการเจรจากับกลุ่มบริษัทซี.พี.โฮลดิ้งแล้วในประเด็นต่าง ๆ แต่ก็โยนเรื่องการอนุมัติโครงการและสัญญาไปให้คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ(บอร์ดอีอีซี) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ขณะที่การบริหารโครงการในอนาคต จะมีการตั้งวิสาหกิจพิเศษ(SPV)ขึ้นมากำกับดูแลโครงการดังกล่าวแทนการรถไฟ เพราะไม่ต้องการให้การรถไฟเข้าไปผูกมัดโครงการจนอาจนำมาซึ่งค่าโง่ในอนาคตอีก