ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล หรือ ตุ้ม ประธานกลุ่มบริษัท ธนบวร 59 จำกัด เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น "ปูชนียบุคคลไทย"สาขาบริหารธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) และ สภาเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย โดยมี พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลในพิธี

           สำหรับ ดร.ธนบวร เป็นประธานกลุ่มบริษัท ธนบวร 59 จำกัด ประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านเหมืองแร่ทองแดงและมูลค้างคาวในประเทศ สปป.ลาว ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงเรียนสอนมวยไทยใน 12 ประเทศทั่วโลก ถือหุ้นในสโมสรฟุตบอลไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร เอฟซี และค่ายมวย ศ.ธนบวร

          ดร.ธนบวร กล่าวว่า การทำธุรกิจเปรียบเสมือนการสร้างท่อน้ำ เมื่อเราสร้างท่อน้ำให้ไหลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้ว เราก็จะต้องหาธุรกิจอื่นเพื่อสร้างท่อน้ำใหม่ต่อไป สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆนั้น จะเลือกเพื่อนที่เป็นที่ไว้วางใจ มาช่วยบริหารธุรกิจตามความสามารถของแต่ละคน โดยในอนาคตมีเป้าหมายจะนำกลุ่มบริษัท ธนบวร 59 จำกัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ ด้วยบริษัทมีนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส่วนเป้าหลักอื่นประการ คือ การทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเยาวชนในด้านการศึกษาและกีฬา

          ทั้งนี้การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องมา 5 ปี โดยปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 134 ราย แบ่งเป็น 19 สาขารางวัล อาทิ ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น อุตสาหกรรมดีเด่น ภูมิปัญญาไทยดีเด่น สื่อสารมวลชนดีเด่น และบริหารธุรกิจดีเด่น เป็นต้น