สสว. จับมือสถาบันอาหาร และ ISMED ดันธุรกิจ SME ไทย ก้าวสู่เวทีโลก ติดปีกธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทยบินสูง ด้วยการขยายตลาดใหม่และรุกตลาดเก่า ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562 คัดเลือกผู้ประกอบการ 192 กิจการ เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศต่าง ๆ รวม 8 งาน

 

           นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึง แนวทางในการผลักดันผู้ประกอบการ SME ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาด และสนับสนุนการขยายฐานทางเศรษฐกิจว่า ในปีนี้ สสว. ร่วมมือกับสถาบันอาหาร และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ SME” โดยเน้นสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ของขวัญและของที่ระลึก ในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

          โดย สสว. สถาบันอาหาร และ ISMED จะร่วมกันจัดอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ จะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 8 งาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม 2562 ได้แก่

             1.งาน Ambiente Frankfurt ณ ประเทศเยอรมนี งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอันดับหนึ่งของโลกที่แสดงสินค้าเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น สินค้าในครัวเรือน ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ อัญมณี สินค้าแฟชั่น 2.งาน Thai fair 2018 ณ นคร ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นงานกลางแจ้งที่รวมผู้ประกอบการอาหาร และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปา  3.งาน Malaysia International Halal Showcase ณ ประเทศมาเลเซีย งานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นการเปิดประตูสู่โลกมุสลิมที่มีประชากรจำนวนนับล้านล้านคน

              4.งาน HKTDC Hong Kong Gifts and Premium Fair 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง งานแสดงสินค้าของขวัญและของที่ระลึกใหญ่สุดในโลก มีผู้ประกอบการและผู้ขายเข้าร่วมออกบูธจำนวนมาก  5.งาน Ambiente India ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย งานแสดงสินค้าระดับสากล จัดโดย Messe Frankfurt  แสดงสินค้าเกี่ยวกับของตกแต่งบ้าน สินค้าสำหรับใช้ในโรงแรม ของขวัญ และของชำร่วย 6.งาน Thai SME Festival Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น (เมืองนางาซากิ และ เมืองฟุกุอิ) งานกลางแจ้งที่รวมผู้ประกอบการอาหารที่น่าสนใจ เปิดให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มให้ความสนใจในอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น

              7.งาน Food Taipei 2019 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) งานเทศกาลที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น และ 8.งาน HKTDC Food EXPO 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นงานแสดงที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสาขาเกษตรและอาหารจากทั่วมุมโลก มาร่วมกันจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 สสว. ได้นำผู้ประกอบการไปร่วมงานแสดง สินค้าระดับนานาชาติและทดสอบตลาดในต่างประเทศ โดยเน้นสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สปา และสินค้าของขวัญของชำร่วย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงของ SME ไทย มีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 118 กิจการ เกิดการเจรจาธุรกิจถึง 1,400 คู่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 1,500 ล้านบาท

         

        สำหรับแผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (ปี 2560-2564) หรือ SME 4.0 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน เน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้ส่งออก สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กลไกระบบการช่วยเหลือเงินสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ดำเนินการอย่างมีระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้ประกอบการ SME และเศรษฐกิจของประเทศ สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้าและการตลาดในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ SME สามารถกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับตลาดเป้าหมาย และให้ผู้ประกอบการ SME สร้างพันธมิตรและขยายความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางการค้าในกลุ่มตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วย

                   “ในปี 2562 สสว.  มุ่งหวังที่จะขยายมูลค่าการซื้อขาย และเพิ่มยอดจากการเจรจาธุรกิจ รวมทั้งมูลค่าการสั่งซื้อจากการออกงานต่างๆ ตลอดทั้งโครงการ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท และเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจอีกไม่น้อยกว่า 2,400 คู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศอีกไม่น้อยกว่า 2,100 ราย นับเป็นปีของการผลักดันผู้ประกอบการ SME ให้เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันบนเวทีการค้าระดับสากลอย่างแท้จริง เป็นการต่อยอดการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต”  นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กล่าวในที่สุด