royal coronation
16 ธันวาคม 2562
เศรษฐกิจ

รพ.บำรุงราษฎร์จับมือ51รพ.รุกหนักการให้บริการบริบาลแก่ผู้ป่วย

20 กรกฎาคม 2560 - 13:49 น.
รพบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาล, บริบาล, หมออนันต์, ซีแอลเอ็มวี
Shares :
เปิดอ่าน 516 ครั้ง

บำรุงราษฎร์จับมือ 51 โรงพยาบาลทั่วประเทศ พลิกโฉมแนวคิดโรงพยาบาลพันธมิตร มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของแบรนด์ที่แข็งแกร่งร่วมกัน

 

          รพ.บำรุงราษฎร์ พลิกโฉมการตลาดด้านการบริบาลทางการแพทย์ ขยายเอ็มโอยูร่วมมือโรงพยาบาลรัฐบาล โรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน 51 แห่งทั่วประเทศ รุกหนักการให้บริการบริบาลแก่ผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ และสานต่อการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม องค์ความรู้ การวิจัย และการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของแบรนด์โรงพยาบาลพันธมิตรให้แข็งแกร่งร่วมกัน

          รศ.นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารร่วมและผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า รพ.บำรุงราษฎร์วางกลยุทธ์การขยายตลาดการให้บริบาลทางการแพทย์ภายใต้แนวคิด ความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการตลาดและการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในรูปแบบใหม่ ที่สร้างความยั่งยืนและนำมาซึ่งชัยชนะของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยรูปแบบความร่วมมือนี้จะไม่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งยังดำเนินงานตามแบบของตัวเองต่อไปตามปกติ

 

 

          “โครงการโรงพยาบาลพันธมิตรจะช่วยให้เกิดการให้บริบาลทางการแพทย์แก่ผู้เข้ามารับการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐานและมีความต่อเนื่องจากบุคลากรมืออาชีพด้านการแพทย์ทุกส่วนงาน ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ระบบการต้อนรับไปจนถึงกระบวนการวินิจฉัยและการดูแลรักษาระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้โครงการยังมีวัตถุประสงค์ที่จะสานต่อการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม องค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลพันธมิตร ดังนั้น โมเดลธุรกิจนี้จะเข้ามาช่วยสร้างแบรนด์อิควิตี้บริบาลทางการแพทย์ของ รพ.บำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลพันธมิตาให้แข็งแกร่งร่วมกัน จากจุดแข็งความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่มีความชำนาญการดูแลรักษาโรคต่างๆ เฉพาะทาง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวยังจะผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านการรับรู้ของผู้ป่วย และจำนวนของผู้รับการบริบาลทางการแพทย์ระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย” อาทิรัตน์ กล่าว

          สำหรับรพ.บำรุงราษฎร์ ได้ริเริ่มโครงการโรงพยาบาลเครือข่ายอย่างเป็นรูปแบบ และมีการทำเอ็มโอยูระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีโรงพยาบาลพันธมิตรทั่วประเทศเข้าร่วม 35 โรงพยาบาล ประกอบด้วย 1.กระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 3.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 4.จุฬารัตน์ 11 บางปะกง 5.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต 6.ชัยอรุณเวชการ/7.ซานเปาโล หัวหิน 8.เซนต์แมรี่ 9.ตรังรวมแพทย์ 10.ไทยนครินทร์ 11.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 12.นครธน 13.นครพัฒน์ 14.นนทเวช 15.นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 16.บางปะกอก 1 17.บางปะกอก 3 18.บางปะกอก 8 19.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 20.บางปะกอก รังสิต 2 21.ปิยะเวท 22.พัทยาเมโมเรียล 23.พัทยาอินเตอร์ 24.แพทย์รังสิต 25.มิตรภาพเมโมเรียล 26.เมืองนารายณ์ 27.ราชธานี 28.ราชเวชเชียงใหม่ 29.วัฒนแพทย์ ตรัง 30.หัวหิน 31.หนองคาย-วัฒนา 32.อุบลรักษ์ ธนบุรี 33.เอกชัย 34.เอกชล 1 และ35.เอกชล 2

          ในปีนี้ได้มีรพ.พันธมิตรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนโรงเรียนแพทย์ ที่เข้าร่วมเพิ่มอีก 16 แห่ง ได้แก่1.กาญจนบุรีเมโมเรียล 2.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์3.ธนบุรี-ชุมพร 4.พระรามเก้า 5.พิษณุเวช 6.มหาวิทยาลัยนเรศวร 7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8.ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาชัยเชียงใหม่ 9.มุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล 10.แมคคอร์มิค 11.ราชพฤกษ์ขอนแก่น 12.รวมแพทย์นครสวรรค์ 13.รวมแพทย์(หมออนันต์) สุรินทร์ 14.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 15.ศุภมิตร สุพรรณบุรี16.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 51 แห่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

          ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมา รพ.บำรุงราษฎร์มีผู้เข้ามาใช้บริบาลทางการแพทย์จากลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนามและเมียนมา (ซีแอลเอ็มวี) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทดแทนกลุ่มผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางที่ลดลงไปเล็กน้อย ซึ่งคาดมาจากปัจจัยภายในประเทศดังกล่าวเอง ซึ่งจากการขยายความร่วมมือกับ 51 โรงพยาบาลในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยขยายฐานผู้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ระหว่างกันได้มากขึ้น จากการส่งต่อการให้บริบาลทางการแพทย์ระหว่างกัน และความร่วมมือในด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์

          นอกจากนี้ รพ.บำรุงราษฎร์ ยังมีแผนพัฒนาเพื่อขยายการให้บริบาลทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงอาคาร บีเอช เรสซิเดนท์ เพื่อขยายพื้นที่เปิดเป็นคลีรนิคเพื่อให้บริบาลผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริบาลได้ในราวไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 มีการเพิ่มพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริบาลและพนักงาน การลงทุนเพิ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เครื่อง MRI, เทคโนโลยี CardioInsight เพื่อตรวจจับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น ทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริบาลทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้มาตรฐานสากลต่างๆ ของรพ.บำรุงราษฎร์ ที่ได้รับมาโดยตลอดระยะเวลาดำเนินการ 37 ปีถึงปัจจุบัน

          ขณะที่ปัจจุบัน รพ.บำรุงราษฎร์มีผู้เข้ามาใช้บริบาลราว 1.1 ล้านรายต่อปี ซึ่งเดินทางมาจากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก แบ่งสัดส่วนเป็น 60% กลุ่มคนไทยและ 40% เป็นชาวต่างชาติ โดย กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่สัดส่วนมากที่สุดคือเมียนมา รองลงมาเป็นกลุ่มของชาวตะวันออกกลาง 
 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ