ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หนองจอก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคม แต่ปรากฏว่า ก่อนการประชุมจะเริ่มต้นขึ้นได้มีเหตุวุ่นวาย เมื่อ นายอิทธิพล บูรณนินท์ อ้างว่าได้รับหนังสือมอบอำนาจจาก นายสำราญ แดงทองดี ประธานสโมสรตะพานหิน พร้อมกับลงทะเบียนรับเอกสารต่างๆ ไปหมดแล้ว แต่ภายหลังมีบุคคลที่อ้างว่าเป็นประธานสโมสรตัวจริงมา จึงทำให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารที่มาดูแลการประชุมคราวนี้ มาเชิญตัวนายอิทธิพลออกจากห้องประชุม ก่อนจะมีปัญหาให้ตามแก้ไขเรื่องหนังสือมอบอำนาจ ที่ปรากฏว่ามีหลายแห่งที่ไม่มีบัตรประชาชนมายืนยันทั้งผู้มอบ และผู้รับอำนาจ
 

นายอิทธิพล กล่าวว่า ตนได้รับมอบอำนาจมาอย่างถูกต้อง การกระทำเช่นนี้ ไม่เป็นประชาธิปไตย และบุคคลที่เป็นประธานตัวจริงตอนนี้นอนไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาล จะเดินทางมาด้วยตัวเองได้อย่างไร
 การประชุมสามารถเริ่มต้นขึ้นไปเมื่อสโมสรสมาชิกสามัญ ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จากทั้งหมด 154 สโมสร มาลงทะเบียน 144 สโมสร และสภากรรมการ 19 คน ลงทะเบียน 16 คน แต่หลังจากที่ “บังยี” วรวีร์ มะกูดี รักษาการนายกสมาคม พร้อมสภาเข้าห้องประชุม กลับประกาศว่า สภากรรมการมีมติให้เลื่อนการประชุมใหญ่ครั้งนี้ออกไป และจัดให้มีการประชุมสภากรรมการ วาระเร่งด่วนขึ้นมาแทน ทำให้บรรดาสโมสรสมาชิกต่างลุกออกจากที่ประชุม พร้อมเสียงก่นด่าผู้บริหารชุดนี้
 

ด้าน นายณัฐวุฒิ เรืองเวส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ของกกท. กล่าวว่า สมาคมฟุตบอลฯให้เหตุผลของการเลื่อนประชุม ว่า เกิดจากใบมอบอำนาจที่ไม่สมบูรณ์ เพราะสโมสรสมาชิกเพิ่งมาทราบว่าจะต้องมีบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับอำนาจ จึงต้องขอเลื่อนการประชุมใหญ่ออกไป แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จริงๆ แล้วต้องขอมติที่ประชุม แต่สมาคมกลับไม่ดำเนินการ และกกท.เองไม่รู้เรื่อง

 ขณะที่ “บังยี” วรวีร์ มะกูดี รักษาการนายกสมาคมฟุตบอลฯ ออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ภายหลังประชุมร่วมกับสภากรรมการ ว่า สาเหตุการเลื่อนครั้งนี้ เนื่องจากพบปัญหาเรื่องหนังสือมอบอำนาจที่มีซ้ำซ้อน ซึ่งสมาคมได้เชิญตัวแทน กกท.มาหารือ แต่ไม่อาจชี้ชัดแนวทางแก้ปัญหาได้ ขณะเดียวกันที่สมาคมเองไม่อาจแจกแจงได้เช่นกันว่าของใครผิดหรือถูก ดังนั้นจึงมีมติขอเลื่อนการประชุมออกไป โดยสมาคมจะประสาน กกท.เพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีใหม่ ซึ่งตามระเบียบเราสามารถกำหนดให้มีการประชุมครั้งใหม่ได้ภายใน 60 วัน
 “ส่วนกรณีไม่ได้มีการขอมติจากที่ประชุม เนื่องจากปัญหาผู้มาร่วมประชุมไม่มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง จึงไม่อาจขอมติได้” นายวรวีร์ กล่าว