(21ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีที่นายสุรพงษ์ วิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทยพร้อมกับส.ส.พรรคเพื่อไทยอีก 71 คนดำเนินการยื่นหนังสืออาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 154 (1) เพื่อขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยว่า ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 167 วรรคหนึ่งนั้น ล่าสุดสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือราชการเลขที่ สผ 0001 / 11566 วันที่ 17 กันยายน 2552 ลงรายมือชื่อโดยนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา แจ้งถึงนายสุรพงษ์ว่า ได้ส่งคำร้องดังกล่าวให้กับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยแล้ว

 นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปศาลรัฐธรรมนูญจะเรียกเขา และนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ขึ้นเบิกความต่อศาลรัฐธรรมนูญ

 นอกจากนี้ นางฐิติมา ฉายแสง ส.ส.ฉะเชิงเทรา และนางนฤมล ธารดำรงค์ ส.ส.สมุทรปราการ ในฐานะกมธ.งบประมาณ ได้ร่วมลงชื่อเสนอคำร้องของเขาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือว่า กมธ.ทั้ง 2 คน จะเป็นพยานสำคัญ ที่ยืนยันว่า ร่างพรบ.งบประมาณฉบับนี้ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตติรัฐธรรมนูญ

 ทั้งนี้ หากที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นไปตามคำร้องของเขา ถือว่า พรบ.ดังกล่าวเป็นอันตกไป ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาทันที เพราะไม่มีความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อไป