จะพบต้น "สาบแร้งสาบกา" ได้ตามป่ารกร้างทั่วไป หากนำมาขยี้เล่นทั้งใบ ดอก ต้น จะมีกลิ่นสาบและฉุนเฉพาะตัว มีสรรพคุณทางยาด้วย รากแก้ปวดท้อง โรคกระเพาะ ใบตำพอกห้ามเลือด รักษาแผลสด แก้อักเสบจากพิษงู ตะขาบ เป็นต้น

               เป็นพืชล้มลุกอายุฤดูเดียวอยู่ในวงศ์ ASTERACEAE ลำต้นตรงสูงได้ราว 30-80 ซม. ผิวต้นและใบมีขนอ่อนหนาแน่น

               ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงกันข้ามตามต้นและกิ่ง ทรงรี กว้างราว 1.5-3 ซม. ยาว 3-7 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบหยัก

               ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด แต่ละช่อมีดอกย่อยมาก ดอกตูมสีฟ้าอ่อน มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ดอกเป็นฝอยอัดแน่นสีขาวอมม่วง รูปถ้วย

               ผล กลมรีเล็ก เมื่อแห้งจะแตก ด้านในมี 1 เมล็ด

               ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ขึ้นได้ในทุกสภาพดิน ที่ความชื้นและแสงแดดปานกลาง

(ไม้ดีมีประโยชน์ : 'สาบแร้งสาบกา' กลิ่นฉุน- เป็นยา โดย...นายสวีสอง)