ข่าว

"ศาลปค.สูงสุด" ยกฟ้อง "กสทช." ปรับ "AIS" วันละ 1 แสน ปมกำหนดเวลาใช้บริการ

"ศาลปกครองสูงสุด" พิพากษายืนยกฟ้อง กรณี "AIS" ฟ้อง "กสทช." สั่งปรับ วัน 1 แสน กรณี กำหนดระยะเวลาการใช้บริการโทรศัพท์มือถือประเภทเก็บค่าบริการล่วงหน้า หรือ แบบเติมเงิน เป็นการกระทำฝ่าฝืนประกาศห้าม กทช.

24 มิ.ย. 2565 ศาลปกครอง เผยแพร่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีที่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ “เอไอเอส” ยื่นฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. คณะกรรมการ กสทช. กรณี “เอไอเอส” ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเลขาธิการ กสทช. ที่ให้ชำระค่าปรับทางปกครองวันละ 1 แสนบาท กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อ 11 ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ที่กำหนดว่า "การประกอบกิจการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า หรือ ประเภทเติมเงินต้องไม่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้ในระยะเวลาที่กำหนด" และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

 

 


 

ศาลปกครองสูงสุด  ระบุว่า ข้อเท็จจริงปรากฎว่า บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS  กำหนดเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า หรือ เติมเงิน มีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) ที่มีอำนาจหน้าที่ในขณะนั้น อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กทช. ย่อมมีอำนาจสั่งให้ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้รับใบอนญาตระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือ แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ติดตามกระแสโซเชี่ยลเพิ่มเติม   :   คมชัดลึก

 

 

 


 

และเมื่อพ้นระยะเวลาที่ เลขาธิการ กทช.กำหนด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS  ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขตามคำสั่ง เลขาธิการ กทช.จึงมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่กรณีของ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  ในอัตราวันละ 1 แสนบาท ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป เป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่อาจรับฟังได้ว่าขัดหรือแย้งกับหลักนิติธรรมและสิทธิที่บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เคยได้รับและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

 

ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กทช. เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2555 ที่มีมติยืนตามคำสั่งของเลขาธิการ กทช. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ฟังไม่ขึ้น การที่ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

 

 

อ่านรายละเอียดคำพิพากษา คลิกที่นี่

 

 

ติดตามข่าวอื่นได้ที่    คมชัดลึก