ข่าว

ยธ.พบช่องโหว่"ทะเบียนประวัติอาชญากร" ส่งผลกระทบ ปชช.แม้ล้างมลทิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับนโยบาย รมว.ยธ.เร่งหาแนวทางแก้กฎหมายส่งเสริม-คุ้มครอง"สิทธิมนุษยชน"เพื่อเสนอ ครม.หลังยังพบช่องโหว่ในการจัดระเบียบ"ทะเบียนประวัติอาชญากร" จนส่งผลกระทบต่อ ปชช.ในการดำเนินชีวิต แม้เจ้าตัวจะล้างมลทินไปหมดแล้ว

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเผยว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นถึงปัญหาด้าน"สิทธิมนุษยชน" จึงสั่งการให้สำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน"กระบวนการยุติธรรม"ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการบริหารจัดการ"ทะเบียนประวัติอาชญากร" ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอำนาจ และเพื่อเป็นการบริหารจัดการ"ทะเบียนประวัติอาชญากร"ของไทย ให้มีความสอดคล้องกับหลัก"สิทธิมนุษยชน"มากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ศึกษารวบรวมข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ปัญหาจนพบว่า กระบวนการจัดเก็บ"ทะเบียนประวัติอาชญากร" ส่งผลกระทบด้าน"สิทธิมนุษยชน"และเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผู้พ้นโทษ ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลในเชิงบูรณาการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ไปกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เพราะโดนปฏิเสธไม่รับเข้าทำงาน หรือกรณีนายจ้างนำ"ประวัติอาชญากร"ของผู้ร้องที่เคยถูกดำเนินคดีอาญา ขณะเป็นเยาวชนมาประกอบการพิจารณาจนถูกปฏิเสธในที่สุด นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัญหาที่พบคือฐานข้อมูล"ทะเบียนประวัติอาชญากร" ยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติฯ แม้เจ้าตัวจะล้างมลทินจนหมดแล้วก็ตาม

"นอกจากนี้ ควรเร่งรัดปรับปรุงประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยให้มีการแยกบัญชีประวัติผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งคดีอยู่ระหว่างพิจารณา และบัญชีบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด รวมถึงบันทึกข้อมูลการล้างมลทินไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากร และให้สำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเจ้าของร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... พิจารณาทบทวนกรณีฐานความผิดที่จำเป็นต้องมีการเปิดเผย หรือกรณีไม่เปิดเผยให้ชัดเจน ซึ่งต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของประวัติอาชญากรรมและการคุ้มครองสังคมให้ชัดเจน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป"ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ระบุ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ