เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึกออนไลน์ รายงานว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในงพื้นที่ควบคุมสุดและเข้มงวดโดยให้ตรวจรถทุกคันตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกเส้นทางที่จะเดินข้ามจังหวัด เพื่อสกัดกั้นการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในการกำหนดจุดตรวจ จุดสกัด ให้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและบูรณาการกำลังพลปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร และสาธารณสุข

 

ตร.ย้ำอีกครั้ง "เดินทางข้ามจังหวัด" ต้องลงทะเบียน "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" www.covid-19.in.th 

ขณะที่ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก กล่าวว่า การจัดตั้งด่านตรวจเข้มแข็งบนเส้นทาง หลักและรอง โดยรอบพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่

 1. กรุงเทพ
 2. สมุทรปราการ
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรสาคร
 6. นครปฐม
 7. สงขลา
 8. ยะลา
 9. ปัตตานี
 10. นราธิวาส
 11. พระนครศรีอยุธยา
 12. ชลบุรี
 13. ฉะเชิงเทรา

 

ตร.ย้ำอีกครั้ง "เดินทางข้ามจังหวัด" ต้องลงทะเบียน "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" www.covid-19.in.th 

ตร.ย้ำอีกครั้ง "เดินทางข้ามจังหวัด" ต้องลงทะเบียน "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" www.covid-19.in.th 

 

ซึ่งตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)  หากเดินทางข้ามจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (13 จังหวัด) สิ่งที่จะต้องปฏิบัติ คือ

 1. เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต
 2. ถ้าไม่มีเอกสารตามข้อ 1. ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติhttps://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่
 3. ให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ ทุกครั้ง

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยกวดขันตรวจสอบกิจการ กิจกรรมตามมาตรการที่กำหนด ได้แก่

 • การห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
 • การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน
 • ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงเวลา 21.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น พร้อมแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยกำชับและกำกับดูแลกำลังพลให้ระวังป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในระหว่างปฏิบัติงาน

 

ตร.ย้ำอีกครั้ง "เดินทางข้ามจังหวัด" ต้องลงทะเบียน "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" www.covid-19.in.th 

ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 ก.ค. 64 และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ และบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง