9 กุมภาพันธ์ 2563 เหตุการณ์กราดยิ่งอย่างบ้าคลั่งของจ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา อายุ 32 ปี  สังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา  ส่งผลมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ   

 

 

 

 

 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้า ที่เสียชีวิตและ บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ที่โคราช 

- กรณีเสียชีวิต ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- กรณีบาดเจ็บสาหัส ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี

 

 

ลดทันทีดอกเบี้ยเหยื่อจ่าคลั่ง