เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ กองบังคับการปราบปราม ทายาทของอดีตข้าราชการครูที่เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย หรือ ฌปค. 4 ราย เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม กรณีที่ไม่ได้รับเงินค่าฌาปนกิจตามที่ตกลง พร้อมนำเอกสารต่างๆ มามอบให้เจ้าหน้าที่  

 

ทายาทอดีตครูร้องกองปราบถูกเบี้ยวค่าฌาปนกิจ

 

         ผู้เสียหายรายหนึ่ง เปิดเผยว่า บิดาเป็นครูที่เป็นสมาชิกกับสมาคมดังกล่าว ที่จ่ายเงินกองทุนปีละ 4 พันบาท ตั้งแต่ปี 2555 จนกระทั่งบิดาเสียชีวิตปี 2559 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว ถูกบ่ายเบี่ยงจากคณะกรรมการสมาคมมาโดยตลอด จนกระทั่งไปร้องเรียนสื่อมวลชนสำนักหนึ่ง กลับถูกคณะกรรมการปฏิเสธว่าบิดาไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยอ้างว่าขาดส่งเงินให้กับสมาคม ทั้งที่บิดาจ่ายเงินให้ทุกปี

 

           สำหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2555 มีสมาชิกเป็นครูทั่วประเทศ หากสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ โดยแต่ละรายจะได้เงินไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เป็นสมาชิก โดยอ้างว่าเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อช่วยเหลือครูของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่เมื่อตรวจสอบไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก็ได้รับการปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

          จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้เสียหายเป็นทายาทของสมาชิกครูที่เสียขีวิต จำนวน 62 ราย ที่ยังไม่ได้เงินดังกล่าว จึงมาแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเอาผิดกับคณะกรรมการสมาคมฯ และเปิดเผยถึงพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจของสมาคมฯ ให้แก่สมาชิกรายอื่นได้ทราบว่าอาจไม่ได้เงินช่วยเหลือฌาปนกิจฯ เหมือนเช่นพวกตน