คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวด่วน

ปลดนามสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นบุคคลล้มละลาย

25 ธันวาคม 2562 - 09:39 น.
ราชกิจจาฯ,ปลดนามสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นบุคคลล้มละลาย
ข่าวด่วน

Shares :
เปิดอ่าน 9,411 ครั้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศปลดนามสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นบุคคลล้มละลาย                25 ธ.ค.2562-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่ล. 2317/2555 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

 

               ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ว่าศาลล้มละลายกลางได้ พิพากษาให้ นางนิตยา ช่วงกรุด หรือ นางอัญรส เทพหัสดิน ณ อยุธยา จําเลยที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 นั้นต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลย จากล้มละลายไว้ และศาลมีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลาย

 

                 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

              บัดนี้ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางนิตยา ช่วงกรุด หรือ นางอัญรส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ 2 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่ วันที่ 8 กันยายน 2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วยุดา คงแก้ว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ