รัฐสภา  9 ธันวาคม 2563  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงที่ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาญัตติด่วน ให้สภาฯ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ว่า จะพิจารณาตามระเบียบวาระปกติ วันที่ 11 ธันวาคม ส่วนจะใช้เวลาพิจารณากี่วันนั้นตนตอบไม่ได้ เพราะส.ส.สามารถอภิปรายได้ทุกคน ทั้งนี้ต้องหารือกับผู้เสนอญัตติดังกล่าวอีกครั้ง

 

นายชวน ยังปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นกรณีที่มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะถูกปรับคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อเป็นการลงโทษ ระบุเพียงว่า "ต้องถามไปฝ่ายครม. ต้องไปถามผู้ลงโทษและผู้ถูกลงโทษ"