​              เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในหลายจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

 

 

 

​              โดยเฉพาะที่ จ.น่าน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมและเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะการเฝ้าติดตามสถานการณ์ และสำรวจพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบโดยทันที

​              "ล่าสุดที่ จ.น่าน ทางมณฑลทหารบกที่ 38 ได้เข้าร่วมสำรวจความเสียหายในเบื้องต้น พบว่ามีโรงเรียนเสียหาย 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์ อ.ห้วยช้าง , โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 100 ปี และบ้านเรือนราษฎรอีก 2 หลัง ใน อ.บ่อเกลือ พร้อมประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้แจ้งให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในการสำรวจความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนในเบื้องต้นไว้ด้วยหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น"