เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2562 - กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อทำการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2563 ณ พื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันที่ 10 พ.ย. 62 เวลา 05.30 น. โดยใช้เส้นทางดังนี้

 

กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ 10 พ.ย.

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

          เคลื่อนย้ายจากกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ผ่านถนนทหาร – ถนนประดิพัทธ์ – ถนนกำแพงเพชร – ถนนวิภาวดีรังสิต – ถนนพหลโยธิน – สามแยกพุแค – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ปลายทางพื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 

          เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ผ่านถนนพหลโยธิน – สามแยกพุแค – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ปลายทางพื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 

          เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (เกียกกาย) ผ่านถนนทหาร – ถนนสามเสน – ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 – ถนนรัชดาภิเษก – ถนนพหลโยธิน – สามแยกพุแค – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ปลายทางพื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 

          เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (ศูนย์การทหารม้า) ผ่านถนนพหลโยธิน – สามแยกพุแค – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ปลายทางพื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 

          จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก