royal coronation
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ข่าวด่วน

วัน สต็อป เซอร์วิส..บำบัดยาเสพติดเบ็ดเสร็จจุดเดียว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 - 13:30 น.
สายตรวจระวังภัย
Shares :
เปิดอ่าน 351 ครั้ง

วัน สต็อป เซอร์วิส..บำบัดยาเสพติดเบ็ดเสร็จจุดเดียว คอลัมน์...  สายตรวจระวังภัย  โดย...  ทีมข่าวอาชญากรรม

 

 

          หลายครั้งหลายคราวมีผู้เสพยาเสพติดก่อเหตุอาชญากรรมและความรุนแรงต่างๆ ทั้งที่ควบคุมพฤติกรรมตนเองได้และไม่ได้ และบางรายถึงขั้นมีอาการคลุ้มคลั่ง จนเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะเดียวกันจากการติดตามสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้รวบรวมข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2562 ปรากฏข่าวที่ระบุว่ามาจากฤทธิ์ของยาเสพติด รวม 278 ครั้ง โดยเป็นการก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์มากที่สุด รองลงมาคือ ร่างกาย ชีวิต เพศ และอื่นๆ ตามลำดับ

 

 

          ไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะมีจำนวนเท่าใด และเหตุที่ก่อนั้นจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน จึงเป็นปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคนในครอบครัวของผู้ติดยาเสพติดต้องร่วมมือกันแก้ไข เพราะ “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟู


          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. อธิบายว่า จากนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยของรัฐบาล กระบวนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จึงต้องปรับแนวทางจากการปราบปรามเป็นการบำบัดรักษา ด้วยการนำพวกเขาเหล่านั้นเข้าสู่สถานพยาบาลแทนการนำเข้าสู่เรือนจำ รับการรักษาแทนการการลงโทษ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ผู้เสพ หรือผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้าถึงบริการด้านการบำบัดรักษาได้สะดวกและรวดเร็ว เพราะการหยุดยาได้เร็วเท่าไร ย่อมส่งผลดีทั้งต่อส่วนตัวผู้เสพและสังคมโดยรวม


          แม้ที่ผ่านมาจะมีการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อรองรับนโยบายนี้ แต่อาจยังไม่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดตั้ง “ศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติด และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร” ที่ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ “One Stop Service” เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการบำบัดรักษา รวมถึงการติดต่อและประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดกรองตามระดับความรุนแรงของการเสพติด การบำบัดฟื้นฟูด้วยกระบวนการรักษาที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล การติดตามช่วยเหลือภายหลังการบำบัดรักษา ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและครอบครัว โดยศูนย์ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สนับสนุนแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ขณะที่หน่วยทหารจาก กองพลทหารราบที่ 9 และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ให้การสนับสนุนสถานที่และครูฝึก ในการให้ความรู้ถึงพิษภัยและจัดหากิจกรรมให้เข้าร่วมในระหว่างการบำบัด
          “เราจะแยกผู้เสพออกจากผู้ค้า และจะไม่ถือว่าการติดยาเสพติดเป็นโทษทางอาญา แต่ถือเป็นการเจ็บป่วยทางความคิดและพฤติกรรม โดยใช้การแก้ปัญหาในเชิงสุขภาพ บำบัดฟื้นฟูเยียวยา ให้ผู้เสพเลิกเสพแล้วกลับมามีที่ยืนในสังคม ซึ่งแนวคิดนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดให้ได้อยู่ร่วมกันในสังคม การแนะนำ ชักจูง เฝ้าระวังจากคนในสังคม รวมถึงผู้รักษากฎหมาย และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ครอบครัว และชุมชนช่วยกันดูแลบุตรหลาน สอดส่องพฤติกรรม หากพบเห็นว่าเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำเข้ารับการบำบัดรักษา ไม่ควรปล่อยให้เสพจนกระทั่งมีอาการทางจิตประสาท ซึ่งจะทำให้รักษายากยิ่งขึ้น” นายนิยม ระบุ


          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการบำบัดรักษาได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ที่ ศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0 2588 5037-9 ต่อ 26005-6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสโลแกนที่ว่า “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”..!!

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ