วันที่ 15 ก.ค.2562 ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือแบบบูรณาการทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง การสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร บุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับในการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร โดยการจัดเก็บและตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงของประเทศ และการให้บริการงานตรวจคนเข้าเมือง

             สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้นำระบบไบโอเมทริกซ์ BIOMETRICS (ภาพถ่ายใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบบุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 รวม 7,570,936 คน ดังนี้ เดินทางเข้าราชอาณาจักร 4,607,006 คน , เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 2,963,930 คน , ตรวจพบและจับกุมการกระทำความผิดปลอมแปลงเอกสาร, บุคคลตามหมายจับ, บุคคลเฝ้าระวัง (Blacklist/Watchlist)

             อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay) ดังนี้ ปลอมแปลงเอกสาร 14 ราย , หมายจับ 141 ราย , บุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร 141 ราย , บุคคลเฝ้าดู 66 ราย , การอนุญาตสิ้นสุด 7,417 ราย