12 ธันวาคม 2562 ธรรมนัส สั่งเลขาฯ ส.ป.ก. รายงานรองนายกฯ วิษณุ ตามข้อกฎหมายและการปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ กรณีที่ดินฟาร์มไก่ ปารีณา 682 ไร่ วิษณุ ลั่นส.ป.ก.ทำตามกฎหมาย ยึดคืนแล้วถือว่าจบ ส่วนกฎหมายป่าไม้ให้กรมป่าไม้ดำเนินการ
 


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเพื่อรายงานการปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เกี่ยวกับกรณีที่น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ครอบครองที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อทำฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม” ซึ่งขณะนี้ยินยอมคืนพื้นที่ทั้ง 29 แปลงให้ส.ป.ก. แล้ว จากนี้จะส.ป.ก. จะนำสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน โดยอนุญาตให้ผู้ยากไร้เข้าทำกินได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

 

"ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่ส.ป.ก.ได้ทำตามหลักเกณฑ์จบหมดแล้ว ไม่เข้าเงื่อนไขการดำเนินคดี แต่ในส่วนกรมป่าไม้ จะดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลพื้นที่ป่า เป็นเรื่องไปว่ากันตามกฎหมายของกรมป่าไม้ ที่ไปบังคับใช้อย่างไร"
 

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก.จังหวัดราชบุรี) เปิดเผยว่าพื้นที่ส.ป.ก.กว่าพันไร่ที่ถือครองโดยนายทวี ไกรคุปต์ อดีตส.ส.ราชบุรี  โดยบริเวณพื้นที่ตรงกลาง เป็นภูเขา อยู่ฝั่งซ้ายมือ อยู่ในเขตส.ป.ก.อ.สวนผึ้ง และขวามืออยู่ในเขตส.ป.ก.อ.จอมบึง ประมาณ 800 กว่าไร่ และเขตสวนผึ้ง 600 กว่าไร่ 

 

สำหรับพื้นที่ทั้งแปลงนี้มีเกือบ 2 พันไร่ บางส่วนอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติ และฟาร์มไก่ ของส.ส.ปารีณา อ้างว่าครอบครองมาหลายสิบปี ประมาณ 40 กว่าปี ก่อนยกให้พื้นที่ให้ประกาศเขตปฎิรูปที่ดิน

 

ทั้งนี้ในแผนที่แสดงเขตที่ดิน ส.ป.ก.ฟาร์มไก่ ซี่งเป็นฟาร์มปิด อยู่ด้านฝั่งอำเภอจอมบึง อยู่ในเขต ส.ป.ก.ประมาณ แปดร้อยไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และฝั่งอำเภอสวนผึ้งอยู่ในเขตส.ป.ก. ประมาณ หกร้อยกว่าไร่ ทั้งนี้พื้นที่ทั้งหมดรวมพื้นที่ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบด้วยก็เกือบสองพันไร่ จะต้องตรวจสอบว่ารายชื่อที่แจ้งการครอบครองว่าเป็นนอมินีหรือไม่ 

 

โดยหลังจากนั้นมีการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ  จนกระทั่งได้ข้อสรุปดังกล่าวแล้วคือนางสาปารีณา ได้ขอคืนที่ดินส.ป.ก.แล้ว