royal coronation
10 ธันวาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เฉลิมชัย ดันเกษตรกร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง

18 พฤศจิกายน 2562 - 14:34 น.
ทำปุ๋ยใช้เอง,กรมส่งเสริมการเกษตร,เฉลิมชัย
Shares :
เปิดอ่าน 164 ครั้ง

เฉลิมชัย ดันเกษตรกร 882 อำเภอผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ห่วงใส่ปุ๋ยเคมีเกินจำเป็น ทั้งขาดความรู้เลือกใช้ไม่ตรงกับดินพืช ซ้ำต้นทุนพุ่ง

 

18 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าให้นโยบายหน่วยงานในสังกัดเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองทุกพื้นที่จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเอง  

 

ซึ่งจะช่วยทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้มากเกินความจำเป็น  ปุ๋ยอินทรีย์ยังช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น และทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย

 

 

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าเกษตรกรเคยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมีมาก ทำให้ประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมทั้งยังพบมีการเลือกใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช  ยังขาดการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 

 

“รมว.เกษตรฯมีความห่วงใยปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง กรมจึงได้รับนโยบายมาดำเนินการ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทราบและตระหนักถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ หันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ของตนเอง ลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้แก่ดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่งขึ้นเหมาะกับการชอนไชของรากพืช ทำให้ต้นพืชแข็งแรง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ในทางกลับกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน”นายเข้มแข็ง กล่าว

 

 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตและประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรหันมาผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 882 อำเภอทั่วประเทศ

 

โดยกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ อย่างน้อย 1,543,500 ตัน ในพื้นที่ 882 อำเภอทั่วประเทศ ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนแอฟริกัน ถั่วมะแฮะ และวัสดุอินทรีย์จากการไถกลบตอซัง โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ผ่านทางระบบออนไลน์ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ