royal coronation
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Green Market แหล่งช้อปสายคลีน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 - 18:48 น.
สปก,อตก,โครงการตลาด Green Market
Shares :
เปิดอ่าน 113 ครั้ง

เปิดตัวเรียบร้อย โครงการ Green Market แหล่งช้อปสายคลีน อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม พบร้านค้าเกษตรอินทรีย์ งานฝีมือ ร่วมลดใช้ถุงพลาสติก

 

9 พฤศจิกายน 2562 เปิดตัวไปเรียบร้อยสำหรับโครงการ Green Market โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะประธานกรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก. ) เป็นประธาน  

 

ซึ่งมีนายนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก. ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการช่วยกันรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการนำวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม มาทดแทน เปลี่ยนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการใช้ถุงผ้าในการซื้อสินค้า

 

ในการนี้ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก. ) นำชมร้านค้าบริเวณตลาดน้ำ อ.ต.ก. ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทจำหน่าย อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ งานทำมือ ผลิตภัณฑ์จักสาน ต้นไม้นานาพันธุ์ และอาหารคาวหวาน ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ