“เฉลิมชัย” เดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง หลังครมต.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา เฟสแรก 24,000 ล้านบาท กำหนดราคาประกันยางแผ่นดิน กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด กก.ละ 57 บาทและยางก้อนถ้วน กก.ละ 23 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ต.ค.62 - มี.ค.63 ชาวสวนยาง 1.4 ล้านคนได้อานิสงส์ เตรียมเฮ  เริ่มรับเงินงวดแรก 1 พ.ย. 62 นี้ 

เฉลิมชัยลั่นระฆัง ประกันรายได้ยางมาแล้ว เริ่มรับเงิน 1 พ.ย.  

             นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางเตรียมรับเงินประกันรายได้ยางพารา โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 วงเงิน 24,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562  ตามมติคณะกรรมนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่              ได้มีรายได้ที่แน่นอน

เฉลิมชัยลั่นระฆัง ประกันรายได้ยางมาแล้ว เริ่มรับเงิน 1 พ.ย.

              โดยจะให้สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และต้องเป็นสวนยางที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว โดยจะได้รับเงินรายละไม่เกิน 25 ไร่ และมีเงื่อนไขว่าปริมาณผลผลิตยางที่ประกันรายได้อยู่ที่  240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก./ไร่/เดือน โดยให้แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน 60 %และคนกรีดยาง 40%  

          ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา กก.ละ 60 บาท  2.น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา กก.ละ 57 บาท และ 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)  ราคา กก.ละ 23 บาท ซึ่งจะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 โดยโครงการประกันรายได้จะเริ่มจ่ายเงิน            

          งวดแรกได้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้ และทยอยจ่ายเงินงวดต่อไปทุก 15 วัน ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนี้ 1.ประกันรายได้เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 จ่ายงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562  2.ประกันรายได้เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 จ่ายงวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2563 3.ประกันรายได้เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 จ่ายงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1- 15 มีนาคม 2563
     

    นอกจากโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการในการผลักดันให้มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นราคายางให้ได้ตามเป้าหมาย 3 แสน - 5 แสนตัน ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการโดยเร็ว