ภาวะการใช้ไม้ประดับที่ไร้ขอบเขตจำกัด ในระบบการจัดแต่งภูมิทัศน์ หรือตกแต่งสถานที่ ส่วนใหญ่ล้วนมาจากกระแสความนิยมตามแต่ละจังหวะและโอกาสที่ทุกอย่างนั้นจะดำเนินไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานที่ ล้อไปตามความต้องการและวัตถุดิบที่มีอยู่ให้ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมด้วยสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเสริม และหรือทดแทนในส่วนที่ขาดให้ได้เติมเต็มขึ้นมาอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งไม้ประดับนั้นก็จะดูเหมือนมีความสำคัญด้วยมิใช่น้อยในการช่วยเสริมต่อในเรื่องของความสุข และยังเป็นกิจกรรมสำคัญแทรกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างที่หลายๆคนต่างก็รู้กันดี

ไม้ประดับ ปรับตัวเปลี่ยนไป...!!

   

         การนำไม้ประดับมาใช้งาน ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามความจำเป็นในแต่ละโอกาส สุดแล้วแต่จะหามาใช้อย่างแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด บางครั้งสถานะของการใช้ก็มีความสำคัญมากไปกว่าที่เคยมีมา อย่างในวงการแพทย์ของบางประเทศก็พยายามผลักดันให้คนไข้แต่ละราย “ปลูกเลี้ยงต้นไม้”เพื่อช่วยบำบัดความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ในช่วงที่ร่างกายและจิตใจมีภาวะอ่อนแอ

          หรืออีกประการหนึ่งเป็นการใช้ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งไม้ประดับก็ยังมีส่วนช่วยแต่งแต้มให้กับงานและสถานที่ให้ยิ่งมีสีสัน กระทั่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างความสุขให้กับแขกผู้มาเยือนได้อย่างไม่ขาดสาย ไม้ประดับจึงเสมือนเป็นส่วนเชื่อมต่อชีวิตกับทุกๆสิ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องลงตัวอย่างเป็นที่น่าแปลกใจของหลาย ๆ คน

ไม้ประดับ ปรับตัวเปลี่ยนไป...!!

           ในระบบการผลิตไม้ประดับ ผู้ผลิตจึงมักมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละช่วงโอกาส และเป็นไปตามความต้องการของระบบเป็นหลัก ส่วนในช่วงที่มิใช่เทศกาลของการใช้ตามวันสำคัญหรือช่วงเข้ากับงานประเพณี ไม้ประดับก็ยังคงมีบทบาทการซื้อ-ขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมการใช้ไม้ประดับที่ทำให้ระบบการซื้อ-ขาย เริ่มค่อย ๆ ขยายตัวแบบมีการกระจายตัวไปทั่วทุกหนแห่ง 

           ไม่เว้นแม้แต่ตลาดนัดที่เป็นตลาดเฉพาะกิจใกล้ชุมชน หรือบางทีจะเป็นการทำการตลาดในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ อย่างที่เห็นในรูปแบบการนำต้นไม้หลากหลายชนิดใส่ลงในรถเข็นเข้าไปขายตามชุมชนตลอดเส้นทางต่างๆที่จะสามารถนำไม้ไปสู่ผู้ใช้ได้โดยตรง อย่างที่เคยได้รับความนิยมมาแล้วช่วงหนึ่ง หรือแม้แต่งานแสดงสินค้าอื่นๆก็ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายไม้ประดับสวยๆ โดยการใช้ไม้ประดับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะดึงดูดคนให้เข้าไปเที่ยวชมงานพร้อมกับเลือกชมและซื้อสินค้าในงานควบคู่กันไปด้วย

ไม้ประดับ ปรับตัวเปลี่ยนไป...!!

             เนื่องจากรูปแบบของการตลาดที่เปลี่ยนไป ผู้ค้าและเกษตรกรจึงต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับกระแสทางการตลาดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ซึ่งนับเป็นรูปแบบการค้าที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากอีกด้วย จากการค่อยๆพัฒนามาไม่นาน วันนี้นับเป็นย่างก้าวสำคัญที่ต่างไม่อาจปฏิเสธถึงการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังช่วยตอบโจทย์เรื่องเวลาการเดินทางพร้อมการหาที่จอดรถ แถมยังต้องสาละวนไปกับหลายๆสิ่งในงานที่อยู่นอกเหนือจากความตั้งใจในคราวแรก นอกจากนั้นยังมีเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่อำนวยในบางช่วงเวลาอีกด้วย ซึ่งถ้าหากงานนั้นๆไม่สำคัญหรือมีความพิเศษจริงการตลาดยุคใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่ไปในที่สุด โดยที่เรียกกันว่า ตลาดโซเชียลมีเดีย(Social media marketing) ที่ขยับมามี บทบาทสำคัญและเติบโตมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน

            การเกาะกระแสเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจคงต้องมองทิศทางให้ชัดเจนแล้วจึงทำการผลิตเพื่อให้ทันท่วงทีกับการตลาด แต่ก็ไม่ควรทิ้งหรือละเลยไม้ชนิดอื่นๆที่ไม่เข้ากระแส ณ ช่วงเวลานั้นไปเสียทีเดียว แต่คงต้องมีการดูแลและขยายพันธุ์ดีในทิศทางที่น่าจะมีโอกาสทางการตลาดอีกในลำดับหนึ่ง เพื่อให้มีความพร้อมของต้นพันธุ์ และมีความพร้อมทำการตลาดอยู่ตลอด ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางโอกาส และยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าอีกด้วย 

     

      และจากช่องทางของการใช้ที่มีหลากหลายมากขึ้น หลายครั้งนอกจากจะมีการใช้เพื่อประดับแบบปกติแล้ว บางครั้งก็ยังมีเรื่องของความเชื่อในการปลูกเพื่อเป็นสิริมงคล หรือปลูกเพื่อใช้แก้ไขเรื่องความไม่สบายใจบางประเด็นจากเรื่องที่อยู่อาศัยต่อเชื่อมกับสภาพแวดล้อมตามศาสตร์ของฝั่งซีกโลกตะวันออกที่มีมาอย่างยาวนานให้เข้าได้กับยุคสมัยในปัจจุบัน ซึ่งถึงแม้สังคมโลกจะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร การใช้ไม้ประดับก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไปได้ดีอยู่ตลอด ด้วยการปรับตัวตามวิถีของผู้ผลิตและผู้ใช้ที่เข้าใจได้ดีถึงคำว่า ธรรมชาติ