royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

กรมพัฒน์ผนึกเครือข่ายจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการใช้หญ้าแฝก

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 - 04:35 น.
หญ้าแฝก
Shares :
เปิดอ่าน 3,708 ครั้ง

กรมพัฒน์ผนึกเครือข่ายจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการใช้หญ้าแฝก

             กรมพัฒนาที่ดิน - ปตท. – มูลนิธิชัยพัฒนา – สำนักงาน กปร. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 (ประจำปี 2561 - 2562)


              นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วม "พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ครั้งที่ 11  ประจำปี 2561 - 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และเป็นประธานในพิธี  โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก คณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา  คณะผู้บริหารสำนักงาน กปร.  ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน  สมาชิกเครือข่ายคนรักษ์แฝก  หมอดินอาสา  ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
         นางสาวเบญจพร   เปิดเผยว่า  การจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ความร่วมมือของกรมพัฒนาที่ดิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 - 2562 ภายใต้แนวคิด “หญ้าแฝกใต้ร่มพระบารมี อนุรักษ์ปฐพี สร้างวิถีชุมชน”

           ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัล  ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภท ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานโล่รางวัล  ส่วนรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยจะได้รับโล่จากองค์กรร่วมจัด เพื่อยกย่องเชิดชู รวมทั้งเผยแพร่ผลงานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและขยายผลการปลูกและใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน

              สำหรับโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น เป็นโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากระราชดำริ ในการขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างครบวงจร  ทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การขยายผลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากหญ้าแฝก และเพื่อส่งเสริมให้หญ้าแฝกก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน “พืชเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้เห็นผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมดังเช่นที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้วในการใช้หญ้าแฝก “พืชมหัศจรรย์”
      

     นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “เครือข่ายคนรักษ์แฝก สืบสาน อนุรักษ์ดินและน้ำ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาหญ้าแฝกอย่างยั่งยืน" โดย นางสาวเบญจพร ชานครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "แอพพลิเคชั่นติดตามการปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ"  โดย ผศ.ดร. ศราวุฒิ นิลสวัสดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกต่อไปในอนาคต

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ