ข่าว

ทช.เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ​

ทช.เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ​
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทช.แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ​

 

                ทช.แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ​กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดแถลงข่าวเรื่อง การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 "One World One Ocean : Newand more value of the sea" โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิขากด้านต่างๆ ประกอบด้วย นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รองประธานคณะกรรมการจัดงาน และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเและชายฝั่ง รวมถึงนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและการจัดการทางทะเล และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  

ทช.เตรียมความพร้อมจัดประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ​

     

           ​นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "One World One Ocean : New and More Value of the sea" โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มิถุยายน 2561 ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ​ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือสร้างมูลค่าใหม่ให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย

              ​นายจตุพร กล่าวว่า นอกจากการนำเสนอผลงานด้านวิชาการแล้ว ภายในงานยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและการจัดการทรัพยากรทางทะเล ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา การปาฐกถาและการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ การอภิปรายและเสวนาวิชาการในประเด็นที่สำคัญต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในระดับชาติและระดับโลก เพื่อความร่วมมือในการดูแลผลประโยชน์และการอนุรักษ์ทะเลไทย การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมคู่ขนาน การประชุมใหญ่สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย

             อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การแสดงภาพและการประกวดภาพถ่ายทางทะเล คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวประมาณ 1,000 คน ​สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีการเพิ่มรูปแบบของกิจกรรมนอกเหนือจากครั้งที่ผ่านๆ มา โดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเก็บขยะ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าโรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลแสนสุข และจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมและรับรู้การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในครั้งนี้ ​ทั้งนี้ ผลสรุปจากการประชุมวิชาการ ตอบรับการพัฒนาของประเทศบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในรูปแบบ "ปฏิญญาบางแสน" (Bangsaen Delcaration) ก่อนนำเสนอรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางนโยบายด้านทรัพยากรทางทะเลต่อไป 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง