นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้แก่ ตำบลโพนางดำออก ตำบลหาดอาสา ตำบลบางหลวง ตำบลสรรพยา ตำบลตลุก ตำบลโพนางดำตก และตำบลเขาแก้ว โดยได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

               ทั้งนี้ ก่อนที่จะเพิ่มการระบายน้ำแต่ละครั้ง กรมชลประทาน ได้รายงานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้กับทางจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานท้องถิ่นทุกครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์และเตรียมการรับมือได้ทัน ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในคันกั้นน้ำ ไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งแต่อย่างใด

              สำหรับการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 7 เครื่อง เข้าไปเร่งระบายน้ำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และยังได้บูรณาการร่วมกันในการนำกระสอบทราย เข้าไปป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นถนนและเส้นทางสัญจรของประชาชน รวมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ลงพื้นที่พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจและอธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมได้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับนำสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ไปมอบให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือด