๏ ยึดมั่นถือมั่นยังไม่มั่น
ยิ่งยึดยิ่งพรั่นยิ่งหวั่นไหว
ยิ่งถือยิ่งทุกข์ยิ่งหมดใจ
ยิ่งใกล้ยิ่งไกลยิ่งกังวล

 


๏ ของกูของกูกูทั้งสิ้น
ของเขาไม่ได้ยินเราไม่สน
มีแต่ของกูเฉพาะตน
เป็นเหตุเป็นผลทุกคนเป็น


๏ ยิ่งมากยิ่งดียิ่งมีมาก
มีด้วยความอยากอย่างที่เห็น
อยากได้อยากมีทุกประเด็น
ร้อนร้อนเย็นเย็นเย็นเย็นร้อนร้อน


๏ มีไม่เคยพอร้องขอเพิ่ม
เต็มก็จะเติมไม่หยุดหย่อน
อยากได้อยากมีตะบึงตะบอน
ขอเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน


๏ รับไม่รู้ให้รู้แต่รับ
ของกูทั้งนั้นครับไม่เลือกสรร
ของกูของกูอยู่ทุกวัน
ปากกล้าขาสั่นสิ้นทางไป


๏ ยึดมั่นถือมั่นยังไม่มั่น
ยิ่งยึดยิ่งพรั่นยิ่งหวั่นไหว
ยิ่งถือยิ่งทุกข์ยิ่งหมดใจ
ยิ่งไม่เหลืออะไรเป็นของกู !.

.....................................