๏ ปลายฝนต้นหนาวหนาวลมผ่าน
เปลี่ยนฤดูกาลกาลหมุนเปลี่ยน
เดือนตุลาฯ-ตุลาฯหนาว-หนาวไม่เนียน
วนวนเวียนเวียนเวียนเวียนวนวน

 


๏ เปลี่ยนฤดูกาลให้กาลเปลี่ยน
ไม่สถิตไม่เสถียรอยู่ในหน
ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ทานทน
ทุกผู้ทุกคนทุกชื่อนาม


๏ มาแล้วก็ไปเป็นธรรมดา
สายลมกาลเวลาเพียงไถ่ถาม
โดยไม่ต้องการคำตอบเพื่อติดตาม
โดยไม่ต้องนิยามคำนิยม


๏ มาแล้วก็ไปไม่ยืนยาว
ชั่วครั้งชั่วคราวไม่สะสม
ผ่านกาลเวลาและสายลม
โดยไม่จ่อมจมเงื่อนปมใด


๏ สายลมเปลี่ยนลมเพื่อผันเปลี่ยน
วนวนเวียนเวียนเช่นนั้นใช่
คำถามคำตอบไม่มีอะไร
เพียงสายลมไหวในสายลม


๏ ปลายฝนต้นหนาวหนาวข้างใน
ฤดูกาลใหม่ใหม่ผสม
เดือนตุลาฯหนาว, หนาวคำคม
วนเวียนทับถมถมฤดูกาล !.

................................