๏ ตุลาคม...
แสงแดดสายลมระบายฝัน
ผ่านห้วงเวลาผ่านคืนวัน
อดีตปัจจุบันอนาคต

 


๏ แดดสวยแต้มสีการสร้างสรรค์
ดอกไม้นานาพันธุ์มีทั้งหมด
สัมผัสกลิ่นเสียงและรูปรส
เบ่งบานปรากฏเต็มแผ่นดิน


๏ สายลมกระซิบบอกสายลม
สื่อสารผสมไม่รู้สิ้น
ยินยลสัมผัสยลและยิน
ส่งเสียงคุ้นชินประชาชน


๏ ผ่านห้วงเวลาผ่านคืนวัน
เพื่อผ่านและผันเหตุและผล
ส่วนรวมมิใช่เพื่อส่วนตน
ไปเพื่อหลุดพ้นพันธนาการ


๏ จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน
บทเรียนความฝันไม่ผันผ่าน
วันนี้มีได้จากวันวาน
อนาคตไม่นานวันพรุ่งนี้


๏ ตุลาคม...
แสงแดดสายลมทุกทุกที่
ผ่านกาลเวลาวันเดือนปี
มีดอกไม้มีให้ทุกคน !.

..........................................