๏ วนเวียนเวียนวนอยู่กับที่
ยีย่ำย่ำยีไม่มีหน่าย
ทุกข์ทนทนทุกข์เกินระบาย
ร้ายทำทำร้ายไม่เหลือดี

 


๏ ที่กระทำการแทนนั้นแทนใคร
ทำเอาหรือทำให้จึงบัดสี
เห็นแต่ความอยากได้ความอยากมี
อยากจะขึ้นขี่อยากขึ้นวอ


๏ อยากได้อยากมีไม่รู้จบ
ประกาศสงครามรบน้ำลายสอ
กินอยู่กับปากไม่รู้จักพอ
ติดก้างขวางคอยังอยากกลืน


๏ เพื่อเขาเพื่อใครที่ไหนกัน
เพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่เป็นอื่น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขอเอาคืน
เพื่อส่วนตนตะกายยื่นหยิบฉวยเอา


๏ อ้างรักชาติประชาชนรักมากมาย
รักเสียจนน้ำลายเป็นน้ำเน่า
ที่ถูกหลอกถูกลวงคือพวกเรา
ส่วนพวกเขายื้อแย่งแข่งทำลาย


๏ วนเวียนเวียนวนอยู่กับที่
ยีย่ำย่ำยีไม่มีหน่าย
ทุกข์ทนทนทุกข์เกินระบาย
ร้ายทำทำร้ายไม่เหลือดี !.

..........................................