๏ แบ่งฉันแบ่งเธออยู่นั่นแหละ
ไม่คิดแยกแยะด้วยเหตุผล
ทั้งที่เราอยู่ร่วมสังคมคน
แต่กลับเห็นแก่ตนเห็นแก่ตัว

 

๏ เห็นแต่ตัวเองแค่ตัวเอง
โลกย่อมวังเวงมืดสลัว
ไม่เห็นใครอื่นหลงเมามัว
จมอยู่ในความกลัวกับตัวตน
 


๏ ไม่เห็นใครอื่นไม่เห็นใคร
ย่อมไม่เห็นใจในทุกหน
เมื่อหัวใจไร้ใจยิ่งอับจน
ก็ยิ่งไร้เหตุผลไร้หนทาง

 

๏ เห็นแต่ตัวเองเห็นว่าดี
อยากได้อยากมีหัวยันหาง
ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวาง
ย่อมมีแต่อ้างว้างร้างผู้คน

 

๏ ไม่เห็นใครอื่นไม่แบ่งปัน
ย่อมมีแต่ตีบตันและสับสน
เอาแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตน
ย่อมมีแต่ปี้ป่นพังทลาย

 

๏ หยุดแบ่งเธอแบ่งฉันหยุดเสียที
โลกทั้งหมดนี้เราทั้งหลาย
จากจุดเริ่มต้นจนสุดปลาย
ความหมายร้ายดีอยู่ที่เรา !.

..........................................