๏ ตื่นตะลึงตกใจไม่รู้จบ                       เหมือนว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็น
อบอุ่นงดงามชื่นฉ่ำเย็น                        ครบถ้วนทุกประเด็นความดีงาม

 

๏ คำพูดทุกคำดีต่อใจ                         ทั้งรับทั้งให้ไม่ต้องถาม
คำตอบมีอยู่ในทุกยาม                         ความหมายหมายความความหมายเรา

 

 

๏ การกระทำที่ทำเต็มที่ทำ                   ย้ำตอกตอกย้ำไม่เหมือนเก่า
ทำเพื่อทำให้ไม่ทำเอา                        ไม่ทำเพื่อพวกเขาพวกเขาทำ

 

๏ นี่คงเพราะที่คิดล้วนคิดดี                   ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่ยีย่ำ
ความคิดใฝ่ดีคอยชี้นำ                         ความคิดใฝ่ต่ำไม่กล้ามี

 

๏ ตื่นตะลึงตกใจไม่รู้จบ                       ที่ผ่านที่พบเหมือนภูตผี
เราเหมือนเครื่องเซ่นเครื่องบัตรพลี         เห็นร้ายไม่เห็นดีไม่เห็นงาม

 

๏ คำพูดทุกคำล้วนบาดใจ                    ที่รับว่าจะให้ต้องทวงถาม
ไม่มีคำตอบในทุกยาม                         ความหมายหมายความไม่ตามเรา

 

๏ การกระทำที่ทำไม่กระทำ                  ย้ำตอกตอกย้ำเหมือนซ้ำเก่า
ไม่แค่ไม่ทำให้ยังทำเอา                      ทำเพื่อพวกเขาพวกเขาทำ

 

๏ นี่คงเพราะที่คิดไม่เคยดี                    คิดอยากได้อยากมีอยากยีย่ำ
ความจริงเสมือนจริงโลกมืดดำ               เสมือนสูงลงต่ำเสมือนจริง !.


.........................................................

 

 

 

...เสมือนจริงความจริงเสมือนจริง...

 


(หมายเหตุ ...เสมือนจริงความจริงเสมือนจริง...  คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 )