ข่าว

กัดไม่ปล่อย “ม็อบครู” ออกแถลงการณ์ คัดค้าน“ร่างพ.ร.บ.การศึกษา”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แถลงการณ์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย คัดค้าน “ร่างพ.ร.บ.การศึกษา” 24 ม.ค.นี้ วันพิพากษา ผู้ไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพครู ของอดีตผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ครู ชี้ขัดแย้งกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก มีการรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง

แถลงการณ์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ( ส.ค.ท.)ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง 24 มกราฯ วันพิพากษา ผู้ไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพครู “ ของอดีตผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ครู ฯ ” วันที่24 มกราคม พ.ศ. 2566 รัฐสภาไทย ได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ......

ภายหลังจากได้มีการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม ที่ผ่านมาและได้เกิดปรากฏการณ์สภาล่มติดต่อกัน ทั้งสองวัน ซึ่งมีสาเหตุที่มาจาก การที่กฎหมาย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว มีความมุ่งหมายพิเศษ ที่จะทำลายล้างความเจริญ เติมโตด้านสติปัญญาตามวัยของผู้เรียน ขัดแย้งกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก มีการรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง ( Single command ) และไม่ส่งเสริมหลักการประชาธิปตยสากล 

 

ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน พร้อมกับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ลุกขึ้นมาทักท้วงอย่างกว้างขวาง กระจายครอบคลุมไปทั่วประเทศ พรรคการเมือง และนักการเมือง ต่างได้รับทราบปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

แต่ก็ยังมีความพยายามของสมาชิกรัฐสภาบางส่วน พรรคการเมืองบางพรรค แปรเปลี่ยนอุดมการณ์แห่งเจตจำนงของระบอบประชาธิปไตยและอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ ไปอย่างสิ้นเชิง ดังเช่น

ม็อบครู คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่

กัดไม่ปล่อย “ม็อบครู” ออกแถลงการณ์  คัดค้าน“ร่างพ.ร.บ.การศึกษา”

  1. การวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง และแทรกแชงอำนาจของรัฐสภา 
  2. การมีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อ “ องค์กรวิชาชีพครู ฯ ”
  3. การมีเป้าหมาย เพื่อตนเองสืบทอดอำนาจหรือหวังผลตอบแทนทางการเมืองของตัวเองและพวกพ้อง

 

ดังปรากฏการที่รับรู้โดยทั่วไป ดังนั้น ทางสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ( ส.ค.ท.)ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้ติดตามอย่างใกลัชิด และพิพากษาทางการเมืองในเวลาต่อไป โดยไม่เลือกเข้าสู่สภา ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไปและจารีกไว้ในด้านมืดของวงการศึกษาไทย

 

ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ( ส.ค.ท.)

23 มกราคม 2566

กัดไม่ปล่อย “ม็อบครู” ออกแถลงการณ์  คัดค้าน“ร่างพ.ร.บ.การศึกษา”

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ