ข่าว

"สมเด็จพระสังฆราช" ให้คณะสงฆ์วัดราชบพิธเจริญพระพุทธมนต์

"สมเด็จพระสังฆราช" ให้คณะสงฆ์วัดราชบพิธเจริญพระพุทธมนต์ แผ่ส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต แก่ผู้ประสบเหตุคนร้ายประทุษร้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน จ.หนองบัวลำภู

กรณีเกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัด "หนองบัวลำภู" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากภยันตรายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้ว นั้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ "สมเด็จพระสังฆราช" สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชาให้คณะสงฆ์วัดราชบพิธเจริญพระพุทธมนต์อำนวยสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัด "หนองบัวลำภู" และแผ่ส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต 
 

เพื่อเป็นส่วนทุเลาความเศร้าโศกหม่นหมอง อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยันตราย พร้อมด้วยครอบครัว และญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาว "หนองบัวลำภู" และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจ จงถึงพร้อมด้วยขันติ สติ และปัญญา ในอันที่จะฟื้นฟูสรรพกำลังให้กลับคืนมาอย่างเข้มแข็งมั่นคง สามารถดำรงสันติสุขในจิตใจตน ชุมชน และสังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไป 

 

ติดตาม คมชัดลึก ได้ที่ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

ข่าวที่น่าสนใจ