ข่าว

"ศาลปกครอง" สั่ง "อบจ.สงขลา"จ่ายค่าซ่อมบำรุงทาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรววงมหาดไทย ไม่หวั่นแพ้คดี "ฮั้ว" ที่ "อบจ.สงขลา" จะส่งผลให้ต้องหลุดเก้าอี้ มั่นใจชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญได้

นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนให้อบจ.สงขลา ชำระเงินจำนวน 52,062,041 บาท ให้แก่บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน จำนวน 50,850,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เม.ย.64 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 จนกว่าจะชำระเสร็จ ผ่านเนชั่นทีวีว่า
เรื่องดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอน เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดก่อนเข้ามารับตำแหน่งนายกฯอบจ. และทำตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ระงับการจ่ายเงินไว้ก่อนเมื่อมีเรื่องร้องเรียนฮั้วประมูล เมื่อผู้ร้องนำเรื่องไปฟ้องศาลปกครอง ซึ่งเคยมีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยให้ระงับการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องไว้จนกว่าจะมีคำสั่งศาล  ซึ่งออกมาเมื่อวานนี้ ถือว่าส่วนตัวได้ทำตามหน้าที่แล้ว  ไม่มีเจตนาจะก่อให้เกิดความเสียหายกับใคร

 

"ศาลปกครอง" สั่ง "อบจ.สงขลา"จ่ายค่าซ่อมบำรุงทาง

 

นิพนธ์ยืนยันว่า ส่วนตัวไม่กังวลที่ถูกส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า กรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ความเป็น รัฐมนตรี สิ้นสุดลง หรือไม่  เพราะเหตุที่ต้องพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นเหตุที่มาจากการทุจริต แต่กรณีป.ป.ช.สั่งให้ออกจากตำแหน่ง นายกฯ อบจ.มีสาเหตุมาจากการละเว้นไม่ปฏิบัติ ตามปกติ ไม่ใช่ละเว้นเพราะทุจริต 

 

คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากปี 2556 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกฯอบจ.สงขลาในขณะนั้น ละเว้นไม่จ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 50,850,000 บาท ให้แก่ บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด คู่สัญญาทั้งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถทั้งสองแล้วและเห็นว่า มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน ทำให้บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด ได้รับความเสียหายและยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ศาลฯ มีคำสั่งให้ อบจ.สงขลา ชำระเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ดังกล่าว และชดใช้ค่าเสียหาย
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ