ข่าว

กรมปศุสัตว์ ควบคุมโรคและกำจัด "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" อยู่หมัด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บิ๊กเกษตรฯ โชว์ผลงานกรมปศุสัตว์ ควบคุมโรคและกำจัด "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" อยู่หมัด พร้อมให้ความมั่นใจปริมาณสุกรขุนเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน

วันที่ 30 พ.ค.65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมโรคและกำจัด "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" ครั้งที่ 5 โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากสมาคมต่าง ๆ ตลอดจนตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมโรคและกำจัด "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"

 

โดยที่ประชุมรายงานสถานการณ์การระบาดของ "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" (African swine fever : ASF) ในประเทศไทย และพิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ... งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อป้องกัน "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 

       ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมโรคและกำจัด "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"

 

ดร.เฉลิมชัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลของกรมปศุสัตว์ สถานการณ์การระบาดของ "โรค ASF" สะสมทั่วโลก พบการระบาดทั้งหมด 42 ประเทศ 4 ทวีป ประกอบด้วย ทวีปยุโรบ 17 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ โอเชียเนีย 1 ประเทศ และทวีปเอเชีย16 ประเทศ ซึ่งสถานการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอีก

 

ทั้งนี้จากมาตรการควบคุมโรคที่ออกมาอย่างเข้มข้นของกรมปศุสัตว์ ส่งผลให้สถานการณ์การระบาด "โรค ASF" ในไทยนั้นกลับมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน พบการระบาดแล้วทั้งสิ้น 30 จังหวัด โดยมีถึง 26 จังหวัดที่สามารถควบคุมโรคและตรวจซ้ำไม่เจอโรคแล้วมากกว่า 30 วัน ซึ่งในภาพรวมขณะนี้ในประเทศไทยสามารถควบคุมและกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเริ่มมีการออกมาตรการต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนการกลับมาเลี้ยงใหม่ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการแล้ว 

 

สำหรับแนวทางที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการฟาร์มสุกรจะกลับมาเลี้ยงใหม่นั้น กรมปศุสัตว์ได้มีข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับทุกฟาร์ม โดยให้เกษตรกรต้องเข้ารับการอบรมการเลี้ยงและป้องกันโรคปีละ 1 ครั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร ต้องไม่มีรายงานโรคอย่างน้อย 30 วัน

 

ส่วนระบบฟาร์มต้องเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  (Good Farming Management ; GFM) ขึ้นไป และจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เข้าไปประเมินความเสี่ยง ฟาร์มทั่วไปต้องได้ 60 คะแนนขึ้นไป และฟาร์มที่เคยพบโรคหรือมีความเชื่อโยงโดยตรง ต้องได้คะแนน 80 ขึ้นไป

 

 

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟาร์มกลุ่มเสี่ยงทั้งที่เคยพบผลบวกหรือมีผลเป็นลบแต่มีความเสี่ยงจำเป็นจะต้องพักฟาร์มไม่น้อยกว่า 90 วัน และเริ่มเลี้ยงสุกรได้ ร้อยละ 10 – 15 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และเก็บตัวอย่าง หากไม่มีการะบาดของโรคก็สามารถเลี้ยงได้ตามปกติ 

 

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจจำนวนสุกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 พบว่ามีจำนวนสุกรแม่พันธุ์ประมาณ 1 ล้านตัวในระบบ โดยปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่เดือนละ 1.5 ล้านตัว และจากผลการสำรวจสุกรขุน ในแต่ละเดือนประมาณ 9 ล้านตัว ตามรอบการผลิตสุกรขุน ประมาณ 6 เดือน ดังนั้นต้องขอเน้นย้ำกับประชาชน ปริมาณสุกรขุนมีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศอย่างแน่นอน 

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อป้องกัน "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร" และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูหมูป่า (เพิ่มเติม) โดยได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ทันภายในปีงบประมาณต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ