ข่าว

คาถาบูชา "พระราหู" พร้อมวิธีไหว้ เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน "ราหูย้าย" 30 มีนานี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พระราหู" จะเปลี่ยนจาก ราศีพฤษภ ไปเป็นราศีเมษ ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 18 เดือน หรือ 1 ปีครึ่ง ในวันที่ 30 มีนาคม 2565...การไหว้ "พระราหู" ต้องทำอย่างไร ควรทำเวลาไหน อ่านตรงนี้มีคำตอบ

การเคลื่อนย้ายของ "พระราหู" จะเปลี่ยนจาก ราศีพฤษภ ไปเป็นราศีเมษ ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 18 เดือน หรือ 1 ปีครึ่ง กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2565 “หมอช้าง” อ.ทศพร ศรีตุลา แนะนำว่า ควรไหว้ส่งและไหว้รับพระราหูแบบไปลามาไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจากการเคลื่อนย้ายของพระราหูที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 02.24 น. หมอช้าง แนะนำให้ถือฤกษ์ไหว้ "พระราหู" ในเวลา 20.12 น. คืนวันพุธที่ 30 มีนาคม โดยผู้ไหว้ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นทิศทางของพระราหู

 

ขั้นตอนในการไหว้

 

1. บทสวดบูชาพระราหู

 

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

 

2. พระคาถาสุริยะบัพพา

 

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

 

3. พระคาถาจันทรบัพพา

 

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตังมะมะตัง วะติตัง เสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

 

4. คำถวายของบูชาพระราหู

 

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

 

ข้าแต่พระราหู เทพแห่งโชคลาภอันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด ข้าขอบูชาท่านด้วยของดำ 8 อย่าง ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากโรคภัย และอันตรายใดๆ ขอให้ท่านประทานพร โชคลาภ ความร่ำรวย ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้า ด้วยเทอญ

 

5. คาถาบูชาพระราหู

 

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ / ท่อง 12 จบ

 

จากนั้นกล่าว ชื่อ นามสกุล ของบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12 อย่าง) ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า อธิษฐานเรื่องอื่นๆ ที่ปรารถนา…

 

6. คาถาลาของไหว้

 

เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้ (สวด : เสสัง มังคะลา ยาจามิ) แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” ตามแบบฉบับของวัดศีรษะทอง ต้นตำรับการไหว้พระราหู

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : MorchangTv

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ