ข่าว

"ขสมก." แจ้งคนขับ-กระเป๋ารถเมล์ "ติดโควิด" เพียบ แจงไทม์ไลน์แบบละเอียด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ขสมก." แจ้งพบคนขับ-กระเป๋ารถเมล์ "ติดโควิด" เพียบ วันเดียวอีก 19 คน แจงละเอียดเส้นทางและไทม์ไลน์ พร้อม ส่งตัวเข้ารักษาเรียบร้อย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ "ขสมก." แจ้งสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 โดยล่าสุด  ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) หรือ "ติดโควิด" จำนวน
19 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานธุรการ 3 งานบริหารสัญญาเดินรถ 3

 

2. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 95ก เพศชาย อายุ 30 ปี
ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 95ก จำนวน 1 คัน คือ  รถโดยสาร หมายเลข 1 – 50055 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 06.30 – 13.20 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.45  น. และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 11.10 น.

 

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 510 เพศหญิง อายุ 36 ปี 
รถโดยสาร หมายเลข 1 – 70352 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 04.25 – 11.00 น. 3.2 รถโดยสาร หมายเลข 1 – 70301 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 04.25 – 10.45 น.

 

4. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 เพศชาย อายุ 26 ปี  ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 140  จำนวน 4 คัน ได้แก่

รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70091 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.56 – 20.50 น.

รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70105 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.17 น. และในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 15.40 – 20.51 น.

รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70130 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 16.10 – 22.43 น.  รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70106  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 16.20 – 18.40 น.
 

5. พนักงาน "ขสมก." ขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 36 เพศหญิง อายุ 59 ปี  

รถโดยสาร หมายเลข 4 – 44157 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 06.40 – 14.25 น.  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.50 น. วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  06.50 – 15.45 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 09.30 น. และในวันที่   18 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 09.45 น.

 

 

6. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 205 เพศชาย อายุ 53 ปี  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 205 จำนวน 7 คัน ได้แก่
รถโดยสาร หมายเลข 4 – 44119 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 15.10 – 21.10 น.

รถโดยสาร หมายเลข 4 – 44128 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2565 ตั้งแต่เวลา 14.20 – 22.40 น.  และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.50 – 23.20 น.

รถโดยสาร หมายเลข 4 – 44120 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์    2565  ตั้งแต่เวลา 14.20 – 22.35 น.
รถโดยสาร หมายเลข 4 – 4079 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์     2565 ตั้งแต่เวลา 16.10 – 00.40 น.
รถโดยสาร หมายเลข 4 – 44130 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์   2565 ตั้งแต่เวลา 14.50 – 22.35 น.
รถโดยสาร หมายเลข 4 – 44069 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์     2565 ตั้งแต่เวลา 15.10 – 23.10 น.
รถโดยสาร หมายเลข 4 – 44070 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์    2565  ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.30 น.

 

 

7. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 60 เพศหญิง อายุ 29
 รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70196 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 15.20 – 01.25 น.

รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70209 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 15.10 – 01.30 น.

รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70191 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 13.50 – 23.35 น.

 

8. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 71 เพศหญิง อายุ 27 ปี    ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 71 จำนวน 1 คัน คือ
รถโดยสาร หมายเลข 2 – 80469 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 11.30 – 19.30 น.
และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 19.30 น.
 

 

 

9.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 71 เพศชาย อายุ 26 ปี   ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 71 จำนวน 1 คัน คือ   รถโดยสาร หมายเลข 2 – 80469 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น.

 

10. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 63 เพศชาย อายุ 43  ปี ได้เข้ารับการตรวจ หาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 63 จำนวน 4 คัน ได้แก่
รถโดยสาร หมายเลข 7 – 55092 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 13.30 – 21.40 น.และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  14.20 – 23.10 น.

รถโดยสาร หมายเลข 7 – 55161 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.00 น. 10.3 รถโดยสาร หมายเลข 7 –
55141 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.55 น.

รถโดยสาร หมายเลข 7 – 55032 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 13.10 – 20.50 น.และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 22.40 น.

11.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 70 เพศหญิง อายุ 46 ปี   โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 70 

รถโดยสาร หมายเลข 7 – 55156 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 04.10 – 12.25 น. 11.2 รถโดยสาร หมายเลข 7 –
55155 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.30 น.

รถโดยสาร หมายเลข 7 – 55172 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 05.45 – 13.40 น.และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  04.00 – 10.30 น.

รถโดยสาร หมายเลข 7 – 55174 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 16.15 น. 12. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย

12. พนักงานขับรถ 70 เพศชาย อายุ 36 ปี    โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร สาย 70 จำนวน 3
คัน ได้แก่

รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50005 ในวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  06.40 – 15.20 น.

รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 7 – 50007 ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  11.00 – 19.30 น.

 รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 7 – 55172 ในวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 10.30 น. และในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 10.50 น.

13. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 25 เพศหญิง อายุ 57   โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสาร สาย 25 จำนวน 4 คัน ได้แก่

รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 3 – 44109 ในวันที่ 14   กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา
05.45 – 11.45 น.

รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 3 – 40173 ในวันที่ 15   กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  05.20 – 11.20 น.

รถโดยสารปรับอากาศ หมายเลข 3 – 44131 ในวันที่ 16   กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 10.00 น.

รถโดยสารธรรมดา หมายเลข 3 – 40253 ในวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  03.15 – 09.15 น.


14. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 2 เพศหญิง อายุ 41 ปี   โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสารธรรมดา สาย 2 จำนวน 5 คัน ได้แก่
รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40214 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 04.40 – 13.15 น. 14.2 รถโดยสาร หมายเลข 3 –
40351 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 03.00 – 07.50 น.

รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40225 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.05 น. 14.4 รถโดยสาร หมายเลข 3 –
40181 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.40 – 19.30 น.

รถโดยสาร หมายเลข 3 – 40245 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 09.10 – 18.05 น. 15. 

15.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา  สาย 84 เพศหญิง อายุ 42 ปี ได้เข้ารับการตรวจ หาเชื้อฯ เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2565 
ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 84 จำนวน 1 คัน คือ
 รถโดยสาร หมายเลข 6 – 50136 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.45 – 21.45 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.45 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 23.30 น.
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 10.45 – 21.50 น. และในวันที่ 18 ก.พ.  


16. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 80 เพศชาย อายุ 28 ปี  ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 80 จำนวน 3 คัน ได้แก่
รถโดยสาร หมายเลข 6 – 55110 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. 16.2 รถโดยสาร หมายเลข 6 –
56065 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 15.40 – 23.40 น. และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 23.40 น.
รถโดยสาร หมายเลข 6 – 55191 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 13.00 – 23.05 น.


17. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 73 เพศหญิง อายุ 59   ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 73 จำนวน 4 คัน ได้แก่
รถโดยสาร หมายเลข 8 – 67160 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 12.20 – 00.20 น. 17.2 รถโดยสาร หมายเลข 8 –
67152 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 00.20 น.

 รถโดยสาร หมายเลข 8 – 67132 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 11.40 – 22.00 น. และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  12.40 – 22.15 น.
รถโดยสาร หมายเลข 8 – 67108 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 12.20 – 24.20 น.

 

18. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 514 เพศหญิง อายุ  57 ปี ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 514
จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสาร หมายเลข 2 – 70134 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565   ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.00 น.  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2565 ตั้งแต่เวลา  03.50 – 11.50 น. และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 03.50 –
11.50 น.

 

19. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 502 เพศหญิง อายุ 51 ปี   โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 502  จำนวน 1 คัน คือ
รถโดยสาร หมายเลข 2 – 4063 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 14.20 – 22.20 น.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.20 – 22.20 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2565 ตั้งแต่เวลา
13.20 – 21.20 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 20.20 น.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 15.20 – 23.20 น. และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา  15.20 – 23.45 น.   เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ

 

จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายใน
รถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสาร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ