โควิด-19

เตียง "โควิด" ทั่วประเทศเหลือไม่ถึงแสนเตียง ครองเตียงทั้งหมด 85,389 เตียง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คสถานะเตียง "โควิด" ทั่วประเทศมีว่างเหลือไม่ถึงแสนเตียง ครองเตียงไปแล้ว 85,389 เตียง ด้าน Home Isolation และ Community Isolation ยังรองรับผู้ป่วยได้

กาะติดสถานการณ์การระบาดของ "โควิด" ในประเทศไทยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นทำให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อราใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,232  ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 16,890  ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบ 882 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ 229 ราย ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนสามารถแพร่ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะติดแล้วอาการไม่รุนแรง สำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยขณะนี้นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข ได้อัปเดต สถานะเตียง "โควิด" ในระดับต่าง ๆ รวมไปถึงระบบ Home Isolation  และ Community  Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก ดังนี้ 


สถานการณ์เตียง "โควิด" สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 
-จำนวนเตียงทั่วประเทศ 173,736 เตียง 

-อัตราการครองเตียง  85,389 เตียง 

-อัตราเตียงว่าง         88,347  เตียง 

 • เตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยอาการหนัก 

-จำนวนเตียงทั้งหมด 2,160  เตียง 

-อัตราการครองเตียง 383 เตียง 

-อัตราเตียงว่าง    1,777 เตียง 

 • เตียงสำหรับผู้ป่วยระดับ 2.2 (Oxygen high flow) 

-จำนวนเตียงทั้งหมด  5,612 เตียง 

-อัตราการครองเตียง   673  เตียง 

-อัตราเตียงว่าง          4,939  เตียง 

 • เตียงผู้ป่วยระดับ 2.1 (Oxygen low flow) 

-จำนวนเตียงทั้งหมด        23,910  เตียง 

-อัตราการครองเตียง        4,679  เตียง 

-อัตราเตียงว่าง                19,231  เตียง  

 • เตียงรองรับผู้ป่วยระดับ 1 (กลุ่มที่ไม่ใช้อ็อกซิเจน)

-จำนวนเตียงทั้งหมด         142,054  เตียง 

-อัตราการครองเตียง          79,654  เตียง 

-อัตราเตียงว่าง                  62,400 เตียง  
 

เตียง \"โควิด\" ทั่วประเทศเหลือไม่ถึงแสนเตียง ครองเตียงทั้งหมด 85,389 เตียง

 

 

สถานการณ์เตียง "โควิด"  โรงพยาบาล 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูง มีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 

 • กรุงเทพมหานคร     เตียงว่างทั้งหมด 37,060 เตียง ครองเตียง 17,995 เตียง เตียงว่าง 19,065 เตียง 
 • นครศรีธรรมราช      เตียงว่างทั้งหมด 4,149 เตียง ครองเตียง 2,177 เตียง เตียงว่าง 1,972 เตียง 
 • สมุทรปราการ         เตียงว่างทั้งหมด 15,014 เตียง ครองเตียง 7,686 เตียง เตียงว่าง 7,328 เตียง 
 • ชลบุรี                    เตียงว่างทั้งหมด 9,849 เตียง ครองเตียง 5,073 เตียง เตียงว่าง 4,776 เตียง 
 • นนทบุรี                 เตียงว่างทั้งหมด5,794 เตียง ครองเตียง 1,420 เตียง เตียงว่าง 4,374 เตียง 
 • ภูเก็ต                   เตียงว่างทั้งหมด1,031 เตียง ครองเตียง 241 เตียง เตียงว่าง 790 เตียง 
 • นครราชสีมา         เตียงว่างทั้งหมด 3,153 เตียง ครองเตียง 2,362 เตียง เตียงว่าง 791 เตียง 
 • ระยอง                เตียงว่างทั้งหมด 2,819   เตียง ครองเตียง 1,235 เตียง เตียงว่าง 1,584 เตียง 
 • นครปฐม            เตียงว่างทั้งหมด 2,154 เตียง ครองเตียง 1,247 เตียง เตียงว่าง 907 เตียง 
 • บุรีรัมย์            เตียงว่างทั้งหมด  4,027 เตียง ครองเตียง 1,902 เตียง เตียงว่าง 2,125 เตียง 

 

เตียง \"โควิด\" ทั่วประเทศเหลือไม่ถึงแสนเตียง ครองเตียงทั้งหมด 85,389 เตียง

ขณะนี้ที่กรุงเทพมหานคร อัปเดตสถานการณ์เตียง "โควิด" พร้อมทั้งระบบดูแลผู้ป่วยแบบ HomIsolation  และ  Community Isolation เพื่อ รองรับผู้ป่วยได้รายงานศักยภาพเตียงที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลทั้งหมด 226 แห่ง มีเตียงรองรับทั้งหมด 44,345 เตียง แบ่งตามกลุ่มได้แก่ โรงพยาบาลหลัก 48 แห่ง 4,673 เตียง โรงพยาบาลสนาม 17 แห่ง 2,941 เตียง และ Hospitel 161 แห่ง 36,731 เตียง (ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17 ก.พ. 2565)

 

ส่วนของอัตราการครองเตียง ที่อยู่ในความดูแลของสำนักการแพทย์ กทม. มีจำนวนเตียงทั้งหมด 3,460 เตียง ครองเตียง 2,976 เตียง  เตียงว่าง 484 เตียง 


Community Isolation มีจำนวน 31 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 3,981 เตียง โดยมีอัตราการครองเตียง 1,716 คน (43.10%) คงเหลือ 2,065 เตียง แบ่งออกเป็น ศูนย์พักคอยที่เปิดบริการและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จำนวน 19 แห่ง 2,858 เตียง ศูนย์พักคอยที่เปิดบริการแต่ยังไม่มีผู้ป่วย จำนวน 7 แห่ง 648 เตียง และศูนย์พักคอยที่พร้อมเปิดดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง 475 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ.2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ